Θα ξεκινήσω από την παγκόσμια έρευνα σχετικά με την ευεξία των νέων εργαζομένων στην οποία συμμετείχε και η KPMG. Θέλετε να μας αναφέρετε τα βασικά της συμπεράσματα όπως παρουσιάστηκαν στο Forum του WIB, πριν λίγες ημέρες;

Στο πλαίσιο της έρευνας και αναλύοντας τα στοιχεία που επηρέασαν αρνητικά την ευεξία (well being) των ερωτηθέντων, στην υψηλότερη θέση φαίνεται να τοποθετούνται παράγοντες όπως: η μείωση του προσωπικού χρόνου λόγω επιπλέον επαγγελματικών υποχρεώσεων, η έλλειψη επικοινωνίας με την διοίκηση, το αυξημένο καθημερινό άγχος και η μειωμένη διάθεση για διαπροσωπικές επαφές.

Σε εξίσου υψηλές θέσεις τοποθετούνται παράγοντες όπως η έλλειψη επικοινωνίας με συναδέλφους και η μειωμένη διάθεση για φυσική άσκηση. Οι ερωτηθέντες επίσης, φαίνεται να επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό από την υφιστάμενη πίεση για ανταπόκριση στις απαιτήσεις και από το άγχος που προκλήθηκε τόσο σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών τους, όσο και σε σχέση με την προσωπική τους ασφάλεια. Παράλληλα, φανερώνεται ότι για ένα ποσοστό κοντά στο 55% η πανδημία φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά την ευεξία στον εργασιακό χώρο, ενώ το 36% δηλώνει πως αυτή η επιρροή είχε θετικό πρόσημο. 

Τέλος, στην ερώτηση κατά πόσο παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής εξέλιξης και ευεξίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως η επαγγελματική εξέλιξη επιφέρει ευεξία, καθώς αυξάνεται η ευημερία και η ικανοποίηση κάποιων στόχων. Στον αντίποδα, το 21% των ερωτηθέντων υποστήριξε πως η επαγγελματική εξέλιξη μειώνει την ευεξία , καθώς ισοδυναμεί με υποχρεώσεις και άγχος. 

Στις σημερινές συνθήκες και επειδή τα νερά είναι αχαρτογράφητα, όλες οι εταιρείες έχουν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να προφυλάξουν την ευεξία και να προστατεύσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Το 80% των Ελλήνων εργαζομένων δεν αισθάνεται ότι έχει έλεγχο της υγείας και ευεξίας του. Πιστεύετε ότι η ευεξία είναι ατομική ή εταιρική υπόθεση; 

Θεωρώ πως τα θέματα υγείας είναι πρώτα ατομική υπόθεση, ο καθένας από εμάς πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος και να ακολουθεί τις οδηγίες των υγειονομικών και της πολιτείας σε θέματα πανδημίας, μία κρίση που όμοια της δεν είχε η δική μας γενιά. Παράλληλα, με την ωριμότητα που θα πρέπει να δείχνει καθένας από εμάς, η εταιρεία έρχεται να κινητοποιήσει ακόμη περισσότεραo αυτή την υποχρέωση προστασίας προς τους εαυτούς μας και τους συναδέλφους μας.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι επικεφαλής των εταιρειών για να διασφαλίσουν την ευεξία και την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους; Εσείς σαν εταιρεία ποια βήματα έχετε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση;

Στις σημερινές συνθήκες και επειδή τα νερά είναι αχαρτογράφητα, όλες οι εταιρείες έχουν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να προφυλάξουν την ευεξία και να προστατεύσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων σε κατάσταση σχετικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, βέβαια όλες οι ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κουλτούρα της εταιρείας, την προετοιμασία που είχε γίνει πριν την πανδημία, αλλά και το αντικείμενο της εργασίας κάθε οργανισμού.

Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα στις σημερινές προκλήσεις, πρέπει βεβαίως να πούμε πως οι δικές μας εργασίες στην πλειοψηφία τους μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα, σίγουρα αυτό διευκόλυνε, ενώ παράλληλα τα αντανακλαστικά της διοίκησης ήταν πολύ γρήγορα.

  • Η χρήση του γραφείου γίνεται πολύ συντηρητικά και ακόμη πιο κάτω από τα όρια που η πολιτεία βάζει
  • Έχουμε ανταποκριθεί άμεσα σε όλες τις ανάγκες σχετικές με την τεχνολογία
  • Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού είναι σε διαρκή επαγρύπνηση τόσο σε νέα θέματα καθημερινότητας που προκύπτουν αλλά και σε θέματα ενημέρωσης και πρόληψης σχετικά με τον COVID-19
  • Όσοι έχουν την ευθύνη ομάδων φροντίζουμε με τρόπο οργανωμένο να είμαστε κοντά στους συνεργάτες μας διαδικτυακά, χωρίς αυτό να αντικαθιστά το δια ζώσης αλλά γίνεται με τέτοιο τρόπο που να είναι «έντονα υποστηρικτικό»  
  • Υπάρχει από την αρχή της πανδημίας 24ωρη γραμμή υποστήριξης όλων των εργαζομένων
  • Η εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο διενέργησε έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων και πλάνο ενεργειών είναι ήδη σε εφαρμογή με στόχο την ανταπόκριση στα περισσότερα ευρήματα που σχετίζονται με την ευεξία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία ομάδων και μονάδων.

Ο σύγχρονος ηγέτης, πρέπει να λειτουργεί με: Εν συναίσθηση, Μετριοφροσύνη και Ανθεκτικότητα.

Υπάρχει συσχέτιση ευεξίας και απόδοσης; Πιστεύετε ότι η ευεξία των εργαζομένων είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης;

Είναι σίγουρα απόλυτα συνδεδεμένα ευεξία και απόδοση, μελέτες και ειδικοί έχουν τοποθετηθεί στο θέμα. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε στους ίδιους μας τους εαυτούς, απλά κάποιες φορές η καθημερινότητα και η συνήθεια δεν μας αφήνουν να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να προσέξουμε τα σημάδια.

Υπάρχει κάποια «μαγική συνταγή» για να επιτύχουμε επαγγελματική ευεξία; Ποια είναι η συμβουλή σας στους επικεφαλής μίας εταιρείας;

Όποιος έχει τη Μαγική Συνταγή να τη μοιραστεί και μαζί μου….. Πιστεύω πως κάθε ηγέτης πρέπει να δει αυτή την εποχή ως μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξει όσα τον «ενοχλούσαν», να έρθει πιο κοντά στην έννοια της «συνεχούς αλλαγής» αλλά και να προετοιμάσει τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο εργασιακό μέλλον για τις σημερινές και επόμενες γενιές.

Η πανδημία έχει μεταβάλλει το ρόλο του ηγέτη. Κατά την άποψη σας, οι επικεφαλής των εταιρειών οφείλουν να λειτουργούν με ενσυναίσθηση, έτσι ώστε να κάνουν την ομάδα τους να αισθάνεται ασφάλεια και στήριξη ακόμα και σε αβέβαιους καιρούς;

Ο σύγχρονος ηγέτης, σύμφωνα με έρευνα της KPMG “Leading an agile business and supporting well-being during a Crisis (COVID-19)” πρέπει να λειτουργεί με: Εν συναίσθηση (empathy), Μετριοφροσύνη (humility) και Ανθεκτικότητα  (resilience).

Αυτή η αλλαγή που φέρνει η πανδημία, σύμφωνα με την έρευνα συνοψίζεται σε τρείς πυλώνες. Ο ένας αφορά στο τρόπο που διοικούνται σήμερα οι ομάδες, ο άλλος πυλώνας σχετίζεται με τη προσαρμογή στις διαδικασίες και στο μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών και ο τρίτος πυλώνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευζωία, στην εργασία και εκτός αυτής. 

Οι αλλαγές που φέρνει η πανδημία ήρθαν για να μείνουν και παράλληλα αυτές θα πρέπει να εξυπηρετήσουν τον ερχομό των νέων γενιών στην αγορά εργασίας.

Δεν πρέπει να ξεκινάμε με μεγάλα και δύσκολα πλάνα, ούτε με στόχους που φαίνονται από την αρχή απαιτητικοί γιατί είναι σίγουρο πως θα ξεθωριάσουν στην υλοποίηση τους.

Ο επικεφαλής μίας εταιρείας οφείλει να λειτουργεί και σαν πρότυπο για την ομάδα του. Πως θα πρέπει να προτεραιοποιεί ο ίδιος την ευεξία του και να παροτρύνει και τους ανθρώπους του να κάνουν το ίδιο;

Η αλήθεια είναι πως όταν ηγείσαι ομάδων οφείλεις να είσαι το παράδειγμα, αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο στην πράξη, αρκετές φορές η θεωρία είναι ευκολότερη! Η προτεραιότητα στην ευεξία είναι ένα θέμα προσωπικό και διαφορετικό για τον καθένα, πρέπει από τις καθημερινές μικρές συνήθειες να φαίνεται στην ομάδα ο προσανατολισμός και σε αυτό το στόχο. Αυτό μπορεί να αφορά το μεσημεριανό γεύμα, τα συχνά μικρά διαλλείματα, το σωστό σχεδιασμό των διακοπών, την ενασχόληση με θέματα που αφορούν στην οικογένεια, τους φίλους, τη διασκέδαση, τη γυμναστική ή το παιχνίδι με τα παιδιά. 

Σε ατομικό επίπεδο ποια μικρά βήματα μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να φροντίσει τον εαυτό του και κατ’ επέκταση την υγεία του;

Τα μικρά βήματα πρέπει να είναι καθημερινά, να σχεδιάζονται με ρεαλισμό ώστε και να υλοποιούνται και να μπαίνουν στο πρόγραμμα όπως ακριβώς η δέσμευση για την ολοκλήρωση ενός έργου στην εργασία μας. Θα δώσω έμφαση στη λέξη ρεαλισμός, διότι δεν πρέπει να ξεκινάμε με μεγάλα και δύσκολα πλάνα, ούτε με στόχους που φαίνονται από την αρχή απαιτητικοί γιατί είναι σίγουρο πως θα ξεθωριάσουν στην υλοποίηση τους.

Επειδή αναφερθήκαμε και στο τι μπορεί να κάνει ατομικά ο καθένας από εμάς, εσάς τι σας δίνει ενέργεια να φέρετε εις πέρας την ημέρα σας; Υπάρχει κάτι που σας αποφορτίζει;

Ενέργεια μου δίνει πάντα το αντικείμενο της εργασίας μου, η ομάδα μου και η καλύτερη καθοδήγηση και εκπαίδευση της και βέβαια όλα αυτά που με περιβάλλουν έξω από το χώρο εργασίας, η οικογένεια πρώτα, κατόπιν οι φίλοι, η ανάπτυξη δράσεων με κάποιο κοινωνικό αποτύπωμα από το δικό μου μικρόκοσμο.

Έχετε μικρά μυστικά που ενισχύουν την αποδοτικότητά σας;

Είναι μία προσπάθεια συνεχής η βελτίωση της αποδοτικότητας, δεν έχει πάντα επιτυχία, κάποιες ημέρες που προσπαθώ να τις προγραμματίσω καλύτερα σίγουρα και το αποτέλεσμα με δικαιώνει. Αυτό που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να κάνω και με έχει βοηθήσει, είναι να ξεκινήσω με αυτά που με δυσκολεύουν ή που δεν μου αρέσουν αλλά πρέπει να γίνουν, έτσι η ημέρα εξελίσσεται ευκολότερα αφού τα «δύσκολα» έμειναν πίσω….. Βέβαια όπως και να σχεδιάσεις την ημέρα σου οι ανατροπές μπορεί να μην σε αφήσουν να δεσμευτείς στο αρχικό πλάνο, εκεί πρέπει να βάλεις αυστηρά τις γραμμές σου….

Πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή; Εσείς τι κάνετε γι’ αυτό;

Η ισορροπία νομίζω αλλάζει μορφή ανά περίοδο, τουλάχιστον για εμένα. Είναι περίοδοι που δίνεις έμφαση στην προσωπική ζωή και άλλοτε πάλι στην επαγγελματική, θεωρώ μη ρεαλιστικό να βάλεις αυτή τη ζυγαριά σε απόλυτη ισορροπία, αυτό δεν το πιστεύω και δεν έχω δει να λειτουργεί. Το πιο σημαντικό για τον καθένα μας είναι η συνειδητοποίηση αυτής της συνθήκης και βέβαια να γίνεται από επιλογή.

Οι αλλαγές που φέρνει η πανδημία ήρθαν για να μείνουν και παράλληλα αυτές θα πρέπει να εξυπηρετήσουν τον ερχομό των νέων γενιών στην αγορά εργασίας.

Τι σημαίνει για εσάς αποτυχία και πώς τη διαχειρίζεστε;

Αποτυχίες καθημερινές, από μία μη αποτελεσματική επικοινωνία με συνεργάτη, από μία απόφαση που δεν μπορείς να ανακαλέσεις, από μία μη λειτουργική ημέρα και άλλα αρκετά, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δω τη κατάσταση από λίγο πιο μακριά και αποστασιοποιημένα, συνειδητοποιώντας τη και σε κάποιες περιπτώσεις, ζητώντας τη γνώμη ανθρώπων που εμπιστεύομαι.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που φτάσατε κοντά ή πάθατε burnout και γιατί; Πώς το αντιμετωπίσατε;

Ακόμα δεν έχω νοιώσει έτσι ή δεν το έχω καταλάβει, το δεύτερο είναι πρόβλημα!…..Πάντα ρωτάω τους στενούς συνεργάτες μου αλλά και τους ανθρώπους του κοντινού μου περιβάλλοντος να μου μιλήσουν εάν νιώσουν πως κάτι δεν πάει καλά, κυρίως σε θέματα έντασης ή συμπεριφοράς, νομίζω ο αλάνθαστος και ειλικρινής κριτής είναι βέβαια ο εαυτός σου και τα παιδιά  ! 

Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο δικός σας Thrive στόχος;

Μία μικρή συνειδητοποίηση κάθε ημέρα! Ένας λόγος για ένα χαμόγελο κάθε ημέρα! Μία μικρή σκέψη ή πράξη ευγνωμοσύνης κάθε ημέρα!  

Λίγα λόγια για την KPMG
Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

Διάβασε ακόμα:

New normal: Βοηθήστε την ομάδα σας να διαχειριστεί το άγχος της επιστροφής

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να αναπτύξεις τα ηγετικά σου χαρακτηριστικά