Ποια είναι τα οφέλη της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον; Είναι ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία μίας εταιρείας, το να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα; Πόσο σημαντικό είναι για έναν εργαζόμενο τόσο το αίσθημα της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, όσο και εκείνο του ανήκειν; Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί μία εταιρική κουλτούρα που ευνοεί ένα περιβάλλον υποστήριξης; Υπάρχουν κάποια μικρά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί, ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και πώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης; Πόσο σημαντικό είναι τελικά οι εταιρείες και οι επικεφαλής να οργανώνουν προγράμματα που αφορούν στην ευεξία των εργαζομένων τους; Η Μαριάννα Μπέση, Senior HR Generalist του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, απαντά στις ερωτήσεις μας.

Ποια είναι τα οφέλη της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον; Πιστεύετε ότι ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία μίας εταιρείας, είναι το να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα;

Τα οφέλη της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον επιβεβαιώνονται επανειλημμένα τόσο μέσα από έρευνες όσο και μέσα από την πρακτική εμπειρία και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη της καινοτομίας, την υψηλή εργασιακή δέσμευση, την καλύτερη προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων και συνολικά τη βελτιωμένη επιχειρηματική απόδοση. Σύμφωνα με μελέτες, όσο πιο ποικιλόμορφο είναι το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας, τόσο πιο αφοσιωμένο, ικανοποιημένο και παραγωγικό είναι. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η διαφορετικότητα καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και προωθεί την καινοτομία, συμβάλλοντας σε αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και καθιέρωση καλύτερων εταιρικών πρακτικών. Κατανοούμε λοιπόν ότι η διαφορετικότητα είναι ζωτικής σημασίας στο εργασιακό περιβάλλον καθώς βελτιώνει την παραγωγικότητα και επιδρά θετικά στην επιχειρηματική επιτυχία.

Πόσο σημαντικό είναι για έναν εργαζόμενο τόσο το αίσθημα της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, όσο και εκείνο του ανήκειν;

Το αίσθημα του ανήκειν αποτελεί μία πανανθρώπινη ανάγκη και αναφέρεται στο πόσο γενικά συμπεριλαμβάνουμε άλλους ανθρώπους στη ζωή μας, σημαίνει την αποδοχή μας ως μέλος μίας ομάδας και πόση προσοχή, επαφή και αναγνώριση θέλουμε από τους άλλους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στον εργασιακό χώρο. 

Το αίσθημα του ανήκειν στον χώρο εργασίας αυξάνει την ψυχολογική και συναισθηματική ασφάλεια, η οποία συνδράμει σημαντικά στην αύξηση της ικανοποίησης και της αποδοτικότητας οδηγώντας στην επιτυχία μιας επιχείρησης. 

Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί μία εταιρική κουλτούρα που ευνοεί ένα περιβάλλον υποστήριξης;

Η καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν σε έναν οργανισμό και η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας ευρύτερα, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και συστηματική προσέγγιση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ηγεσία, εργαζόμενοι και εργαζόμενες,  στελέχη ανθρώπινου δυναμικού) καθώς αποτελεί θέμα ευρύτερης εργασιακής κουλτούρας. 

Υπάρχουν κάποια μικρά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί;

Αρχικά πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή μίας εταιρείας να προάγει ένα συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, που θα αγκαλιάζει συνειδητά την ποικιλομορφία, θα διασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες στους ανθρώπους της και θα «ακούει» ουσιαστικά τις ανάγκες τους.  Περαιτέρω ενέργειες αποτελούν η υιοθέτηση ενός συμπεριληπτικού μοντέλου ηγεσίας, η δημιουργία δομών αμφίδρομης ανοιχτής επικοινωνίας με τους/τις εργαζόμενους/ες, και ο σχεδιασμός διαφανών διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού που προωθούν την έννοια της δικαιοσύνης. 

Έρευνα της ADP σε 33.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο υποστηρίζει πως τα 2/3 των εργαζομένων θα αλλάξουν δουλειά, αν σταματήσει η τηλεργασία. Πιστεύετε ότι οι απαιτήσεις των εργαζομένων για περισσότερη ευελιξία και ασφάλεια, ενισχύθηκαν από την πανδημία και την κατάσταση στην αγορά εργασίας;

Φαίνεται ότι η πανδημία οδήγησε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε αναθεώρηση των συνηθειών και αξιών και σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των σχέσεων τους με το περιβάλλον εργασίας. Αυτό είχε ως συνέπεια να αναδειχθεί η ανάγκη των εργαζομένων για  συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής τους ζωής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πιο ευέλικτα στους πολλαπλούς ρόλους της καθημερινότητας. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι υπάρχει πλέον ένα νέο περιβάλλον εργασίας που πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των εργαζομένων για μεγαλύτερη ευελιξία και συμπερίληψη.

Όσο πιο ποικιλόμορφο είναι το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας, τόσο πιο αφοσιωμένο, ικανοποιημένο και παραγωγικό είναι.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού;

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις προκλήσεις της ευρύτερης αγοράς εργασίας παγκοσμίως οι οποίες είναι:

  • Η ανάπτυξη νοοτροπίας δια βίου μάθησης και η προδραστική ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών συνεχούς εκπαίδευσης τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους ίδιους τους οργανισμούς, με στόχο το upskillingκαι reskilling των ανθρώπων σε νέες δεξιότητες.
  • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων διοίκησης και ηγεσίας στα στελέχη ευθύνης με σκοπό να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας, στη διαχείριση εικονικών ομάδων και εργαζομένων διαφορετικών γενεών.
  • Η δημιουργία συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας με την ανάπτυξη και εξέλιξη πολιτικών Διαφορετικότητας, Ισότητας & Συμπερίληψης για τη διαχείριση ενός ανθρώπινου δυναμικού που πλέον περιλαμβάνει άτομα διαφορετικών γενεών, εθνικοτήτων, έκφρασης φύλου, κλπ. 

Πώς αντιμετωπίζουν τα στελέχη της διοίκησης ανθρώπινων πόρων το φαινόμενο της Μεγάλης Παραίτησης;

Το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης» που ήρθε σε συνέχεια της περιόδου της Πανδημίας οδηγεί τις εταιρίες στην επιτάχυνση αλλαγών στον εργασιακό χώρο όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία. Έτσι λοιπόν τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού καλούνται πλέον να προτείνουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν την ευελιξία και συλφιλίωση προσωπικής και εργασιακής ζωής, καθώς και αλλαγές στο μίγμα αμοιβών και παροχών με σκοπό να δημιουργήσουν νέα κίνητρα στους/στις εργαζόμενους/ες και να κάνουν πιο ανταγωνιστικό το εργασιακό περιβάλλον των εταιριών. Επιπλέον δίνεται νέο βάρος σε χαρακτηριστικά όπως η φήμη και η εικόνα του εργοδότη, η εταιρική κουλτούρα, οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και το φιλικό και ομαδικό περιβάλλον, έτσι οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού καλούνται να σχεδιάσουν στρατηγικές και ενέργειες που ενισχύουν το συνολικό employee value proposition ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο φαινόμενο αυτό.

Έρευνες δείχνουν ότι η ευεξία σχετίζεται με την αποδοτικότητα. Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι οι εταιρείες και οι επικεφαλής να οργανώνουν προγράμματα που αφορούν στην ευεξία των εργαζομένων τους;

Τόσο η Πανδημία όσο και ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις πολλαπλές απαιτήσεις, έχει φέρει δραστικές και σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, επιδρώντας σημαντικά στην ψυχική́ ευημερία και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Οι εταιρείες καλούνται πλέον επιτακτικά να διαχειριστούν αναδυόμενους ψυχοκοινωνικούς και συμπεριφορικούς κινδύνους (όπως είναι η μειωμένη αποδοτικότητα και οι χαμηλές επιδόσεις) αλλά και ενδείξεις συναισθηματικής και εργασιακής εξουθένωσης (εργασιακό στρες, burnout, μακροχρόνιες ασθένειες κλπ) με ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο. Τα προγράμματα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία μίας κουλτούρας υγείας και ευεξίας στους οργανισμούς που οδηγούν τόσο σε βελτίωση του εργασιακού κλίματος όσο και σε ενδυνάμωση της προσωπικής & εργασιακής ανάπτυξης των εργαζομένων.

Η διαφορετικότητα είναι ζωτικής σημασίας στο εργασιακό περιβάλλον καθώς βελτιώνει την παραγωγικότητα και επιδρά θετικά στην επιχειρηματική επιτυχία.

Και μία τελευταία ερώτηση. Στην Thrive πιστεύουμε πως για να ευημερήσει η ίδια η επιχείρηση πρέπει πρώτα να ευημερήσουν και οι άνθρωποι της. Τι πιστεύετε για αυτό;

Οι επιχειρήσεις αποτελούνται από  ομάδες ανθρώπων που συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, και οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι λοιπόν για να ευημερήσει μία επιχείρηση πρέπει να διασφαλίσει την εργασιακή ευτυχία (αναγνώριση, επιβράβευση, ασφάλεια, υποστήριξη, εξέλιξη, σεβασμός) η οποία θα οδηγήσει σε πιο δημιουργικούς/ές, παραγωγικούς/ές, αποδοτικούς/ές και αφοσιωμένους/ες και πιστούς/ές εργαζόμενους/ες. 

Η Μαριάννα Μπέση εργάζεται ως Senior HR Generalist στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διαθέτει δέκα χρόνια εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού σε πολυεθνικούς και ελληνικούς οργανισμούς στους κλάδους φαρμακευτικών, έρευνας αγοράς, fintech και ενέργειας. Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο HR από το Tilburg University στην Ολλανδία.