Ποια είναι τα οφέλη της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον; Συνδέεται η υψηλή αίσθηση του ανήκειν με την αύξηση της αποδοτικότητας και την μείωση της πιθανότητας του turnover; Μπορεί η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος εργασίας να είναι ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Μεγάλης Παραίτησης; Τι πρέπει να κάνουμε σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε με την συμπεριφορά μας να μην αποκλείουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας; Τελικά ο σύγχρονος εργαζόμενος αναζητά μία εταιρεία με πιο ανθρώπινο πρόσωπο και δράσεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Η Λήδα Φουρλή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, απαντά στις ερωτήσεις μας.

Ως Όμιλος, έχετε υπογράψει την Χάρτα Διαφορετικότητας με στόχο να ενισχύσετε την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας στον χώρο εργασίας. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό; Θεωρείτε ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος αναζητά μία εταιρεία με πιο ανθρώπινο πρόσωπο και δράσεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; 

Οι βασικές αρχές του Ομίλου μας, με τις οποίες πορεύεται στα πάνω από 70 χρόνια ιστορίας του, είναι ο Σεβασμός, η Ακεραιότητα και η Αποτελεσματικότητα. Θέλουμε όλοι οι Άνθρωποί μας να έχουν ίσες ευκαιρίες και να εξελίσσονται μέσα στις εταιρείες μας ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα, τις σωματικές ή ψυχικές ικανότητές τους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε και ίσοι. Αυτή η διαφορετικότητα είναι που δημιουργεί την καινοτομία, που δεν αφήνει τα νερά να λιμνάσουν και που προχωράει τις εταιρείες και τις κοινωνίες μπροστά. 

Αναφερθήκατε στην Διαφορετικότητα. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της στο εργασιακό περιβάλλον; Αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την επιτυχία μίας εταιρείας, είναι το να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα;

Η σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω σε ένα θέμα είναι αυτή που παράγει τις καινούργιες, τις καινοτόμες λύσεις. Αν πάρουμε πχ τον τρόπο που διοικούν οι άντρες και οι γυναίκες, πιστεύω ότι μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικός. Όμως, ο τρόπος σκέψης και η διαχείριση των ανθρώπων συχνά διαφέρουν. Το ίδιο μπορούμε να πούμε πχ και για τις ηλικίες. Διαφορετικά σκέφτεται και συμπεριφέρεται ένας πολύ νέος άνθρωπος και διαφορετικά κάποιος πιο μεγάλος. Όταν καταφέρουμε ως εταιρική κουλτούρα να  συνθέσουμε αυτή τη διαφορετικότητα με τρόπο παραγωγικό και όχι συγκρουσιακό, τότε το όφελος θα είναι για όλους. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι μπορούν να βγάλουν τον καλό τους εαυτό χωρίς να τους αποκλείουν κι έτσι είναι πιο δημιουργικοί. Η δημιουργικότητα οδηγεί στην καινοτομία και τέλος ωφελούνται και οι άνθρωποι και οι εταιρείες.

Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις που ενδεχομένως έχετε σκεφτεί ήδη και θέλετε να υλοποιήσετε αναφορικά με την προώθηση μίας κουλτούρας διαφορετικότητας; 

Η έννοια της διαφορετικότητας δεν είναι κάτι καινούργιο για τον όμιλό μας. Μια βόλτα αν κάνει κάποιος πχ στα καταστήματα ΙΚΕΑ θα δει ανθρώπους πολύ διαφορετικούς και πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το 44% των μελών του ΔΣ μας αποτελείται από γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια, με την έμφαση που έχουμε δώσει στη φιλοσοφία ESG, έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτα δημιουργήσαμε μια ομάδα D&I με στόχο να τεθούν οι στόχοι και να δημιουργηθεί το σχετικό πλαίσιο δράσεων. Πολύ γρήγορα εντοπίσαμε 3 βασικές κατευθύνσεις για τις δράσεις αυτές, την ενδυνάμωση των γυναικών, την ενίσχυση των ανθρώπων με αναπηρία και την εξέλιξη της κουλτούρας διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Πάνω σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις θα «κρεμαστούν» πλήθος δράσεων. Προτού όμως προχωρήσουμε στις δράσεις αυτές θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε τους ανθρώπους μας για τη δική τους στάση και επιθυμία σε σχέση με τα θέματα διαφορετικότητας. Έτσι τρέξαμε ένα D&I Survey με ένα εξωτερικό συνεργάτη, την εταιρεία TAOLIN. Η συμμέτοχή υπήρξε σημαντική και περιμένουμε τα αποτελέσματα προκειμένου να προχωρήσουμε με τις κατάλληλες δράσεις που θα επηρεάσουν θετικά τους ανθρώπους μας και την εταιρική κουλτούρα. Παράλληλα, ξεκινήσαμε ένα θεσμό, τον POP-UP ΚΑΦΕ όπου συναντιόμαστε  16-17 γυναίκες του Ομίλου κάθε φορά και συζητάμε τις προσωπικές ιστορίες με στόχο να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε η μία την άλλη. 

Νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένη γιατί συνεχίζουμε να εξελίσσουμε την κουλτούρα μας ώστε να αγκαλιάζει τους ανθρώπους μας με σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό τρόπο. 

Θέλουμε όλοι οι Άνθρωποί μας να έχουν ίσες ευκαιρίες και να εξελίσσονται μέσα στις εταιρείες μας ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα, τις σωματικές ή ψυχικές ικανότητές τους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε και ίσοι. Αυτή η διαφορετικότητα είναι που δημιουργεί την καινοτομία.

Θεωρείτε ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος αναζητά μία εταιρεία με πιο ανθρώπινο πρόσωπο και δράσεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; 

Είναι πια κατανοητό ότι οι εργαζόμενοι και ειδικά οι πιο νέοι, δεν αρκούνται σε μια θέση και ένα μισθό. Αναζητούν να βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Είναι εντυπωσιακό πόσα πράγματα ρωτάνε οι υποψήφιοι στη διάρκεια της συνέντευξης πριν την πρόσληψή τους. Και έχουμε δει ανθρώπους να ενθουσιάζονται όταν ακούν αυτά που κάνει ο Όμιλο στα κομμάτια της Ευεξίας, της Διαφορετικότητας και γενικά της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Αλλά και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι εκφράζουν την περηφάνια τους  για τις δράσεις αυτές, πράγμα που αποτυπώνεται και στα Engagement Surveys που διενεργούμε. Βασικό μας μέλημα και στρατηγική προτεραιότητα είναι να είμαστε εργοδότης επιλογής και να παραμένουμε σύγχρονοι και ανθρώπινοι.

Έρευνα υποστηρίζει ότι η υψηλή αίσθηση του ανήκειν συνδέεται με 56% αύξηση αποδοτικότητας και 50% μείωση σε πιθανότητα turnover. Πιστεύετε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος εργασίας είναι ίσως ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Μεγάλης Παραίτησης; 

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε νιώσει στον Όμιλό μας σημαντικούς ρυθμούς αποχώρησης. Σε αυτό πιστεύω ότι έχει συμβάλει το ανθρωποκεντρικό περιβάλλον και η διαρκής αναζήτηση για εξέλιξη. Όπως σε κάθε ομάδα έτσι και στον εργασιακό χώρο, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ανήκει. Έχει ανάγκη να νιώθει ότι τον σέβονται, τον ακούν, τον βλέπουν γι’ αυτό που είναι και ότι αναγνωρίζουν την αξία του. Αυτό προσπαθούμε να χτίζουμε κάθε μέρα και με κάθε δράση στις εταιρείες του Ομίλου μας.

Οι εργαζόμενοι και ειδικά οι πιο νέοι, δεν αρκούνται σε μια θέση και ένα μισθό. Αναζητούν να βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την μέριμνα που πρέπει να επιδείξουν οι εταιρείες σχετικά με την ευεξία και ψυχική ανθεκτικότητα των εργαζομένων. Θεωρείτε ότι είναι πράγματι ένα από τα ζητούμενα στον υβριδικό χώρο και τρόπο εργασίας;

Το θέμα της ευεξίας και της ψυχικής υγείας των ανθρώπων μας δεν είναι καινούργιο για τον Όμιλό μας. Τολμώ να πω ότι είναι μέσα στο DNA μας. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, εκτός από τις θεμελιώδεις πολιτικές σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών, έχουμε αναπτύξει το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ασχολούμαστε με θέματα πρόληψης, διατροφής, άθλησης και γενικά ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει έμφαση στην ψυχική υγεία που θεωρώ ότι είναι εξίσου, ίσως και πιο σημαντική από τη σωματική. Έτσι, καθιερώσαμε την 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των ανθρώπων μας καθώς σειρά σεμιναρίων με στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση. Βέβαια, μετά την εποχή του κορονοϊού, τα θέματα αυτά έγιναν ακόμα πιο επιτακτικά. Είτε κάποιος εργάζεται με τον υβριδικό τρόπο είτε εργάζεται μόνο στο χώρο εργασίας του, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ύψιστης σημασίας. Σε μια εποχή συνεχών και απρόβλεπτων αλλαγών η προσαρμοστικότητα αποτελεί βασικό συστατικό προσωπικής ευτυχίας και επαγγελματικής επιτυχίας. Γι’ αυτή, η συνεχής ενδοσκόπηση και αυτοβελτίωση είναι μονόδρομος για καλή ποιότητα ζωής.

Σε ατομικό επίπεδο, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε με την συμπεριφορά μας να μην αποκλείουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας;

Όπως έχουν δείξει πολύ γνωστές έρευνες, οι σχέσεις μας αποτυπώνουν και την ποιότητα της ζωής μας. Ο τρόπος που συνδεόμαστε με τους γύρω μας, είτε είναι οικογένεια, φίλοι ή συνεργάτες είναι αυτό που διαμορφώνει αυτό που είμαστε. Για εμένα, όλα ξεκινούν από την αγάπη. Αγάπη για τον Άνθρωπο, αγάπη για την επικοινωνία, αγάπη για την αλήθεια, αγάπη για τη δημιουργία. Η σύνδεση έρχεται όταν δεν κρίνουμε τον άλλο από τα τυπικά χαρακτηριστικά του, φύλο, ηλικία, χρώμα, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ, αλλά τον «βλέπουμε» γι’ αυτό που ΕΙΝΑΙ. Είναι βασικό να ακούμε με ανοιχτά τα αυτιά αλλά και την ψυχή. Τότε έχουμε σεβασμό και αποδοχή των ανθρώπων γύρω μας. Το συναίσθημα είναι κυρίαρχο στις σχέσεις και εγώ επιλέγω να το αφήνω να με οδηγεί. 

Η Φιλοσοφία της Thrive βασίζεται στα μικρά βήματα που αποτελούν το μυστικό για τις μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν πιστεύετε κάποια μικρά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί;

Οι μεγάλες αλλαγές ολοκληρώνονται με μικρά μεθοδικά βήματα. Όπως για την προσωπική υγεία είναι σημαντικό να ξεκινάμε από τα απλά, πχ το να πίνουμε πιο πολύ νερό ή να κοιμόμαστε καλύτερα, έτσι και για τις εταιρείες είναι πολλά αυτά τα μικρά βήματα που μπορούν να γίνουν. Σε ότι αφορά στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, είναι καλό να ξεκινάμε από τις μικρές ομάδες. Όταν έχουμε μια ομάδα που «τρέχει» κάποιο project χρειάζεται να κοιτάμε να υπάρχει διαφορετικότητα, αλλά και να δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι εξίσου και να μην μένουν κάποιοι στην αφάνεια.  Σε ό,τι αφορά στην ευεξία, απλά πράγματα όπως η παροχή νερού, η παροχή υγιεινών επιλογών στο εστιατόριο, τα σεμινάρια για το ΕΥ ΖΗΝ και η ψυχολογική υποστήριξή είναι κάποια από αυτά που μπορούν να γίνουν εύκολα. Όλα ξεκινούν από την απόφαση της εταιρείας να σεβαστεί τους Ανθρώπους της και την πίστη ότι οι υγιείς και ισορροπημένοι άνθρωποι είναι πιο χαρούμενοι και πιο αποδοτικοί. 

Είναι βασικό να ακούμε με ανοιχτά τα αυτιά αλλά και την ψυχή. Τότε έχουμε σεβασμό και αποδοχή των ανθρώπων γύρω μας. Το συναίσθημα είναι κυρίαρχο στις σχέσεις και εγώ επιλέγω να το αφήνω να με οδηγεί. 

Η Λήδα Φουρλή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στα Οικονομικά από το American College of Greece – Deree College. Συνέχισε τις σπουδές της στο Dartmouth College των Η.Π.Α. όπου έκανε Μ.Β.Α. Γύρισε στην Ελλάδα το 1989 και ανέλαβε καθήκοντα στην ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. (νυν FOURLlS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ), στη Διεύθυνση Marketing. Από το 1998 και για δέκα χρόνια κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας, ενώ από το 2008 μέχρι σήμερα είναι Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου. Είναι Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTERSPORT ATHLETICS A.E. καθώς και Πρόεδρος της εταιρίας TRADE STATUS A.E. (Καταστήματα DPAM).