Πρόσφατα διοργανώσατε σαν εταιρεία ένα physical event με θέμαWorkplaces of Prosperity. Πιστεύεις ότι μπορούμε να μιλάμε για επαγγελματική ευεξία;

Πράγματι ξεκινήσαμε μια σειρά events με τίτλο «Workplaces of Prosperity» μέρος των οποίων είναι και η εξασφάλιση της ευεξίας των εργαζομένων. Φυσικά λοιπόν μπορούμε αλλά και πρέπει να μιλάμε για επαγγελματική ευεξία, όχι ως αφηρημένη έννοια αλλά ως στρατηγική, με μελέτη και σχετικές συνεχείς προσπάθειες και κινήσεις. Στη STIRIXIS Group μελετάμε και βελτιστοποιούμε τις επιχειρήσεις ως συστήματα, αναγνωρίζοντας τόσο την συμμετοχή και σημασία κάθε μέρους όσο και τη σχέση και αναδυόμενες αξίες που προκύπτουν από τη σχέση των μερών αυτών. Η ευεξία αποτελεί μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη για κάθε ένα που θέλει να βελτιστοποιήσει το εργασιακό περιβάλλον και σύστημα. Αποτελεί επιπλέον έμπρακτη αναγνώριση και σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό.

Συχνά οι επικεφαλής είναι απορροφημένοι από τις ευθύνες και τις ανάγκες της επιχείρησης και αμελούν την προσωπική ευεξία.

Ποια είναι η συμβουλή σου στους επικεφαλής μίας εταιρείας;

Στο πλαίσιο της συστημική προσέγγισης που ανέφερα, οι επικεφαλής των εταιρειών θα πρέπει να αναγνωρίσουν την επαγγελματική ευεξία ως επένδυση και όχι ως κόστος. Να δουν δηλαδή όλα όσα η ευεξία προσφέρει ως όφελος στο ανθρώπινο δυναμικό και στην επιχείρηση. Η ευεξία είναι πολυπαραμετρική και πρέπει να μελετηθεί και βελτιστοποιηθεί σε πολλά επίπεδα, μια επίπονη εργασία που προσφέρουμε σε μεγάλο βάθος στους πελάτες μας. Φώς, Αέρας, Θόρυβος, Νερό, Στάση και Κίνηση, Διατροφή, αλλά και Ψυχολογική ασφάλεια, αποτελούν λίγα από τα στοιχεία που μελετάμε όταν σχεδιάζουμε Εργασιακούς χώρους και τη σχετική στρατηγική τους.

Επομένως πιστεύεις πως υπάρχει συσχέτιση ευεξίας και απόδοσης; Είναι η ευεξία των εργαζομένων ένα από τα βασικά προ-απαιτούμενα για την βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης;

Αδιαμφισβήτητα. Η απόδοση των εργαζομένων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ευεξία τους. Συνήθως σκεφτόμαστε το πόσο αποδοτικά εργάζονται, με όρους του περασμένου αιώνα. Αλλά γνωρίζουμε σήμερα πως πολλά άλλα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συχνά παραβλέπουμε, όπως η φήμη και αξία της εταιρείας, η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, η εξωστρέφεια επηρεάζονται άμεσα και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ευρύτερη «απόδοση» μιας επιχείρησης. Επίσης η ευεξία επηρεάζει άμεσα σημαντικούς δείκτες του ανθρώπινου δυναμικού όπως η ψυχολογική ασφάλεια, οι απουσίες και ασθένειες, η συνεργασιμότητα, το engagement….

Θεωρείς ότι απέκτησε μεγαλύτερη προτεραιότητα η μέριμνα για την ευεξία των εργαζομένων ως συνέπεια της πανδημίας;

Επιτρέψτε μου να είμαι ανατρεπτικός και να απαντήσω αρνητικά. Η ευεξία ήταν και είναι αυξανόμενη προτεραιότητα. Η πανδημία ανέδειξε σημαντικά στοιχεία της υγείας των εργαζομένων αλλά παραμέρισε προσωρινά εν μέρει στοιχεία ευεξίας καθώς ο εργασιακός χώρος είναι σε απόλυτα μεταβατική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, ο τομέας της υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευεξία αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή.   

Η ευεξία αποτελεί μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη για κάθε ένα που θέλει να βελτιστοποιήσει το εργασιακό περιβάλλον και σύστημα. Αποτελεί επιπλέον έμπρακτη αναγνώριση και σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό.

Τελικά η ευεξία είναι ατομική ή εταιρική υπόθεση;

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως είναι και τα δύο. Η ανάγκη είναι ατομική αρχικά αλλά προφανώς στο σύστημα της επιχείρησης έχει τεράστιο αντίκτυπο και αποτύπωμα. Με το ίδιο σκεπτικό, οι εταιρείες οφείλουν να υποστηρίζουν, προωθούν, μελετούνε και εξασφαλίζουνε την ευεξία ως παράγοντα προόδου σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. Τα δύο αυτά, δεν είναι ασύνδετα, οι επιχειρηματίες σήμερα το γνωρίζουν καλά.

Επομένως, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι επικεφαλής των εταιρειών για να διασφαλίσουν την ευεξία και την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους;

Οι επικεφαλής πρέπει απλά να γνωρίζουν βασικές αρχές, να αναγνωρίζουν την αξία και να απαιτούν την προώθηση της Ευεξίας στους εργαζόμενους. Πέρα από αυτό θα πρέπει, σε συνεργασία με ειδικούς όπως η THRIVE και η STIRIXIS Group να οργανώνουν τις δραστηριότητες της εταιρείας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η αναγνώριση της προσπάθειας στον τομέα αυτό. Πρόκειται για μια πολυσύνθετη διεργασία που απαιτεί γνώση και εξειδικευμένους συμβούλους ώστε η απόδοση των ενεργειών να είναι σημαντική και η επένδυση στον τομέα αυτόν μετρήσιμα θετική.

Ο επικεφαλής μίας εταιρείας οφείλει να λειτουργεί και σαν πρότυπο για την ομάδα του. Πώς θα πρέπει να προτεραιοποιεί ο ίδιος την ευεξία του και να παροτρύνει και τους ανθρώπους του να κάνουν το ίδιο;

Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή… Φυσικά και πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο. Αλλά οι ευθύνες, το χρονοδιάγραμμα, οι ανάγκες και η θέση κάθε ανθρώπου στην εταιρεία δεν είναι ίδια. Συχνά οι επικεφαλής είναι απορροφημένοι από τις ευθύνες και τις ανάγκες της επιχείρησης και αμελούν την προσωπική ευεξία. Και συχνά όταν δεν την αμελούν και μεριμνούν για αυτή, κατηγορούνται για όσα προσφέρουν στον εαυτό τους. Δυστυχώς, στο επίπεδο των επικεφαλής, η ευεξία είναι κατά συνέπεια σε πολύ προσωπικό επίπεδο.   

Σε ατομικό επίπεδο ποια μικρά βήματα μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να φροντίσει τον εαυτό του και κατ’ επέκταση την υγεία του;

Άσκηση, διατροφή, διαλογισμό και πολλά άλλα, αλλά σίγουρα και αυτά με καθοδήγηση από ειδικούς. Το μόνο που πρέπει να σημειώσω είναι πως έννοιες όπως η καλοσύνη, η φιλία, η σύνεση είναι σημαντικά στοιχεία της ευεξίας που συχνά στις ταχύτητες που ζούμε παραβλέπονται. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ευεξία ή ακόμα περισσότερο ευημερία, μια έννοια που πρεσβεύει η STIRIXIS Group.  

Η ευεξία επηρεάζει άμεσα σημαντικούς δείκτες του ανθρώπινου δυναμικού όπως η ψυχολογική ασφάλεια, οι απουσίες και ασθένειες, η συνεργασιμότητα, το engagement….

Advance, connect, prepare. Be there or be square. Ήταν το μότο του event σας. Θέλεις να μας το εξηγήσεις; 

To μότο του event “Workplaces of Prosperity” προτρέπει τους συμμετέχοντες να προοδεύσουν συλλογικά, προετοιμάζοντας και σχεδιάζοντας το μέλλον. Το μότο της STIRIXIS Group είναι “Imagine more…”, και αποτυπώνει πόσα μπορούμε να προσφέρουμε ως εταιρεία στην πραγματική ευημερία των επιχειρήσεων. Πολλά περισσότερα από όσα κάποιος περιμένει… μέσα από σωστή μελέτη, στρατηγική, σχεδιασμό και υλοποίηση των εργασιακών χώρων ή των άλλων τομέων που δραστηριοποιούμαστε. Μέσα από τη προσέγγιση αυτή έχουμε εκτελέσει με επιτυχία πάνω από 700 έργα σε 26 χώρες και αναγνωριστεί με 40 και πλέον σημαντικά διεθνή βραβεία.  

 

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας είναι Ιδρυτής και σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του βραβευμένου διεθνώς STIRIXIS Group και ιδρυτής του Think Tank Metallaxis.org. Έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μ.Civ.Eng.) και Master of Business Administration (MBA) με διάκριση από το Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης της Μεγάλης Βρετανίας, είναι πιστοποιημένος στο Project Management με IPMA και PRINCE2, και στην Στρατηγική και την Καινοτομία από το ICSA (International Customer Service Association).  Είναι Executive Vice President και μέλος του Board of Directors του CEO Clubs Greece, Secretary General του Ελληνο-Νιγηριανού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Alumni Αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης στην Ελλάδα. To 2015 βραβεύτηκε από τον Βρετανικό οργανισμό European CEO Awards ως ο καλύτερος CEO στην Ευρώπη σε ανάπτυξη Retail Concepts (Best CEO in Retail Development Industry), ως Best European CEO το 2018 από τα AI Global Excellence Awards (UK) και ως International Game-changer από τα ACQ5 Awards (UΚ) το 2019.

Διάβασε ακόμα:

Ηγεσία σε κρίση: 5 συμβουλές για να προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα

Ανθρώπινη επαφή: Το κλειδί για το υβριδικό μας μέλλον