Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν και χαρακτηρίζουν το κυρίαρχο σύστημα αξιών μίας επιχείρησης / οργανισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ιστορία και της αξίες της.

Είναι η προσπάθεια μετατροπής της οικιοθελούς προσφοράς και εθελοντικής πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα, ώστε από αυτή τη διαδικασία να προκύψει οικονομικό όφελος, επιτυγχάνοντας παράλληλα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την ευημερία των εργαζομένων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προστιθέμενης αξίας.

Σήμερα, για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ, απαιτείται η ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με την ενάρετη διαχείριση και την ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στις ανάγκες των εμπλεκομένων μερών (stakeholders).

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή επιτυχία της ΕΚΕ σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας.

Η κρίση που βιώνουμε σήμερα, οδηγεί στη δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου εταιρικής υπευθυνότητας, όπου κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας θα έχει η αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των stakeholders, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνδυάζουν τις εταιρικές αξίες με την ανιδιοτελή προσφορά. Τι χρειάζεται;

 Προσαρμοστικότητα και ευελιξία: ταχεία προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των stakeholders και ευέλικτη και υλοποιήσιμη σε μικρότερους χρόνους στρατηγική ΕΚΕ

• Καινοτομία: η καινοτομία αλλάζει τα δεδομένα στα όρια του ανταγωνισμού, τα κριτήρια επιλογής ή τις συνήθειες των stakeholders.

• Ισχυρή ηγεσία: ο ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή της ΕΚΕ είναι καταλυτικός, καθώς τα ανώτατα στελέχη είναι εκείνα που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης και θα τα μετουσιώσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

• Συμμετοχή ανθρώπινου κεφαλαίου: έμφαση στο σχεδιασμό και στη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτόν, αλλά και στην εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ.

Αρχική δημοσίευση από τον Νίκο Πέντσα στο epixeiro.gr.

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.