Βλέποντας τις εταιρείες τα τελευταία χρόνια να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές, πολλές φορές αναρωτιόμαστε: ποιες είναι οι καλές πρακτικές;

Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρικές πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας δεν διαχωρίζονται σε καλές ή κακές. Δεδομένου ότι συνήθως εστιάζουν στην κοινωνική προσφορά ή σε τρόπους βελτίωσης της επιχειρηματικής λειτουργίας, πάντα έχουν κάτι να προσφέρουν. Οι πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας, μπορεί να εστιάζουν σε κάθε έναν από τους πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η αγορά, το περιβάλλον και η κοινωνία. Αυτό που τις διαχωρίζει είναι το είδος της συνεισφοράς, η καινοτομία, η συνέπεια, η συνέχεια και τα αποτελέσματα. Σίγουρα κάποιες από αυτές τις παραμέτρους εξαρτώνται άμεσα και από το μέγεθος της εκάστοτε εταιρείας και την οικονομική δυνατότητα που έχει για διάθεση πόρων και εργαζομένων. Σε δεύτερο επίπεδο είναι σίγουρα θέμα στρατηγικής και φιλοσοφίας.

Οι καλές εταιρικές πρακτικές, μπορεί να εφαρμόζονται στο εσωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης και να μην γίνονται άμεσα αντιληπτές από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα από τους πελάτες-καταναλωτές. Τέτοιες πρακτικές μπορεί να αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων και εκπαίδευσης στους εργαζόμενους, την ισότητα των δύο φύλων και άλλα. Αυτές οι πρακτικές εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων από το εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα δίνουν στην εταιρεία την δυνατότητα να γίνει πολύ πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αξιόπιστη, όχι μόνο στα μάτια των υπαλλήλων της αλλά και των προμηθευτών της.

Οι καλές πρακτικές, μπορεί επίσης να εστιάζουν στον πυλώνα της αγοράς. Οι πρακτικές αυτές αφορούν ενέργειες που κάνουν οι εταιρείες για τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Συνήθως συνδέονται με το αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών και σκοπό έχουν να προάγουν την ασφάλεια των καταναλωτών, την ενημέρωση πάνω σε καίρια θέματα, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εξέλιξη. Οι πρακτικές αυτές ξεχωρίζουν από τον πρωτοποριακό χαρακτήρα που έχουν και από το επίπεδο της συνεισφοράς μέσω της έρευνας ή άλλων μέσων. Τέτοιες πρακτικές μπορεί να αφορούν τη δημιουργία νέων πρωτοποριακών προϊόντων, τη διενέργεια ερευνών που προάγουν τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και ζωής, τη διενέργεια εκστρατειών με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού πάνω σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της εταιρείας και των ίδιων και άλλα.

Άλλες πρακτικές εστιάζουν στον πυλώνα του περιβάλλοντος. Αυτές οι πρακτικές αφορούν σε ενέργειες που κάνουν οι εταιρείες για να προστατέψουν το περιβάλλον από τις αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητά τους και για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες πρακτικές αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τη χρησιμοποίηση πράσινων υλικών, τη διενέργεια έργων αποκατάστασης και άλλα.

Τέλος, οι πιο γνωστές στο κοινό πρακτικές, αφορούν τον πυλώνα της κοινωνίας. Αυτές οι πρακτικές εστιάζουν σε αυτήν και σχετίζονται με ενέργειες που κάνουν οι εταιρείες για να την στηρίξουν και να προσφέρουν λύσεις σε καίριες κοινωνικές ανάγκες. Τέτοιες μπορεί να είναι η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, ο εταιρικός εθελοντισμός, τα αναπτυξιακά έργα, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δημιουργία θέσεων εργασίας η ενίσχυση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ), οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και άλλα.

Οι εταιρείες είναι ζωντανοί οργανισμοί και κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Στελεχώνονται από ανθρώπους, παράγουν και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνίας. Ουσιαστικά αποβλέπουν στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες. Επειδή λοιπόν οι εταιρείες είναι μέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι, για να είναι ενεργές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μέσα από αυτό, πρέπει να προσφέρουν και να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν. Από το να παράγουν ποιοτικά προϊόντα και να διατηρούν ικανοποιημένους εργαζόμενους, μέχρι το να αφουγκράζονται τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής και να πράττουν ανάλογα. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα είναι μονόδρομος και οι καλές εταιρικές πρακτικές, ο νέος τρόπος επιχειρηματικής λειτουργίας.

Αρχική δημοσίευση από την Αγγελίνα Τσακίρη στο epixeiro.gr.

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.