Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποια εναλλακτική μέθοδος εθελοντισμού μπορεί να ανθίσει.
-Τι απάντησαν οι εθελοντές της Ethelon.


Ο εθελοντισμός, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Πλέον, η αξία του είναι αναγνωρισμένη και εκπρόσωποι όλων των ηλικιακών ομάδων επιλέγουν να συμμετέχουν ενεργά. Κι αυτό γιατί δεν ωφελεί μόνο αυτούς που λαμβάνουν βοήθεια, αλλά και αυτούς που την προσφέρουν. Νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, αναδεικνύει τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των εθελοντών. Σύμφωνα μάλιστα με αυτήν, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ως εθελοντές έχει βελτιωθεί κατά 70% η ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή και κατά 66% η αυτοεκτίμησή τους, ενώ παράλληλα έχουν μειωθεί κατά 42% τα συναισθήματα της μοναξιάς και κατά 33% του στρες.

Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας επέβαλε τη λήψη μέτρων προστασίας, τα οποία επηρέασαν, μεταξύ άλλων, και το πεδίο του εθελοντισμού, αλλάζοντας τους όρους και τις συνθήκες της εθελοντικής δραστηριότητας.

Η επόμενη μέρα για τον εθελοντισμό

H ethelon και η Eurolife FFH, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας για τον εθελοντισμό, η οποία καταγράφει και αναλύει την επόμενη ημέρα για την εθελοντική δραστηριότητα στη χώρα. Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις προοπτικές που θα καθορίσουν το μέλλον του εθελοντισμού και τους τρόπους με τους οποίους θα υλοποιούνται στο εξής τέτοιου τύπου ενέργειες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της ethelon, μελών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και στελεχών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 συμμετοχές.

Το βασικό σημείο που αναδείχθηκε από την έρευνα ήταν ο εθελοντισμός εξ αποστάσεως – μια πρακτική που η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκτιμά ότι θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των εθελοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, αυτό το μοντέλο εμφανίζεται ως μια νέα ευκαιρία, η οποία, παρά τις όποιες προκλήσεις, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει το θετικό αντίκτυπο του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με την ομάδα κοινού, στην οποία ανήκε ο ερωτώμενος. 

Οι εθελοντές από το δίκτυο της Ethelon

Η πρώτη ομάδα, οι εθελοντές από το δίκτυο της ethelon, δηλώνει σχεδόν πλειοψηφικά ότι θα επέλεγε τον εθελοντισμό εξ αποστάσεως, καθώς είναι ένας τρόπος να προσφέρουν από το δικό τους χώρο, για όσο χρόνο επιθυμούν. 

-1 στους 2 δύο δηλώνει ότι δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης 

-και αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση σε ποσοστό 65%

-οι ερωτώμενοι της πρώτης ομάδας, σε ποσοστό της τάξεως του 50%, πιστεύουν πως η κατάσταση δεν θα συμβάλλει αρνητικά στο μέλλον του εθελοντισμού. 

-πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες εκτιμούν ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε κι άλλα εναλλακτικά μοντέλα εθελοντικής προσφοράς.

Οι ΜΚΟ

Η δεύτερη ομάδα κοινού, οι ΜΚΟ με τις οποίες έχει τακτική συνεργασία η ethelon,

-δηλώνει σε ποσοστό 51% ότι προτιμάει τον εθελοντισμό με φυσική παρουσία, καθώς έχει πιο άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενώ θεωρεί ότι οι εξ αποστάσεως εθελοντικές δραστηριότητες χρειάζεται να οργανωθούν καλύτερα

-δηλώνουν αισιόδοξοι (σε ποσοστό 55%) από τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, μέσω του εθελοντισμού εξ αποστάσεως, και προβλέπουν άνθιση των εναλλακτικών τρόπων προσφοράς στο πολύ άμεσο μέλλον.

Τα στελέχη επιχειρήσεων

Για την τρίτη ομάδα, τα στελέχη επιχειρήσεων, η εθελοντική δραστηριότητα επηρεάστηκε σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, 

-καταγράφοντας μείωση από 82% σε 12% κατά τη διάρκεια της κρίσης

-παρά τη μείωση στις δραστηριότητές τους, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη συνδρομή τους μέσω δωρεών (57,6%)

-το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν δωρεές αυξήθηκε από 13% σε 57%

-το 69% των επιχειρήσεων δηλώνει μεγάλη ικανοποίηση με αυτή τη μορφή προσφοράς 

-το 61% των στελεχών δηλώνει ότι με την επιστροφή του στην καθημερινότητα, θα συνεχίσει την εθελοντική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο εθελοντισμός, παρά την πανδημία και τις προκλήσεις που αυτή θέτει, θα επιβιώσει και θα εξακολουθήσει να ανθίζει. Ωστόσο, θα χρειαστεί να εφαρμοστούν εναλλακτικές μέθοδοι και να αξιοποιηθούν νέα εργαλεία, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των συμμετεχόντων, καθώς και η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της εθελοντικής δραστηριότητας.

Η Eurolife FFH και η ethelon συνεργάζονται σταθερά, πραγματοποιώντας από κοινού δράσεις που επικεντρώνονται στην προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η εταιρεία δίνει αξία σε πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη έρευνα, οι οποίες έχουν στόχο να καταγράψουν τις συνθήκες του σήμερα, ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένα και μεθοδικά ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του αύριο.

Για να δείτε την αναλυτική έρευνα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ethelon.org

Διάβασε ακόμα:

Πώς να βοηθήσεις τους άλλους σε περιόδους αβεβαιότητας

«Πώς ανακάλυψα τον σκοπό μου όταν αποκλείστηκα σε ένα ελληνικό νησί»

Author(s)

  • Η συντακτική ομάδα του Thrive Greece αποτελείται από δημοσιογράφους και επιστημονικούς συνεργάτες από τον χώρο της υγείας και της ευεξίας, της αποδοτικότητας, της ψυχολογίας, της αυτοβελτίωσης, της διατροφής και του fitness.