Ξέρεις ότι η χρήση internet μεταξύ των Ελλήνων 13-74 ετών αγγίζει το περίπου το 100%; Ποιες ηλικίες είναι πιο.. συνδεδεμένες και ποιο είναι το ποσοστό χρήσης των παιδιών; Πόσες ώρες την ημέρα είμαστε online;

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Πανελλήνιας Έρευνας Focus on Tech Life της Focus Bari, η χρήση internet μεταξύ των Ελλήνων 13-74 χρόνων έφτασε στο 95%!

Ας δούμε πιο αναλυτικά τι λέει η έρευνα:

  • Οι συνθήκες της πανδημίας ώθησαν την ταχύτερη εξάπλωση της «ψηφιακής ζωής», φτάνοντας σε καθολική χρήση στις ηλικίες έως 54 χρόνων, ενώ φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα και στις μεγαλύτερες και παιδικές ηλικίες
  • Στο 92% εντοπίζεται πλέον η διείσδυση του internet στις ηλικίες 55-64, αλλά και στο 80% στις ηλικίες 65-74 χρόνων, ενώ…
  • Στο 88% φτάνει η χρήση στα παιδιά 5-12 χρόνων, και ειδικά στα παιδιά 10-12 γίνεται καθολική, αγγίζοντας το 98%!
  • Με κύρια συσκευή πρόσβασης το smartphone, οι Έλληνες χρήστες internet βρίσκονται online via mobile κατά μέσο όρο δύο ώρες την ημέρα, ενώ…
  • Σταθερά εξελίσσονται ανοδικά η χρήση των social media/networks, καθώς και οι ηλεκτρονικές αγορές με τις ηλικίες 25-34 χρονών να ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσό.