Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια παγκόσμια ημέρα που τιμά τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών. Αυτή η μέρα, επίσης, καλεί για επιτάχυνση της ισότητας των φύλων. Φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την ημέρα της γυναίκας στη μάχη των γυναικών με την πανδημία.

Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Πολλές έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από την κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας ή της απασχόλησής τους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι συνεχόμενοι εγκλεισμοί έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων και θα τιμήσει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας κατά τη σύνοδο της ολομέλειας, στις 8 Μαρτίου. 

Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων;

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει μέτρα που προάγουν την ισότητα των φύλων και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Η ΕΕ έχει υιοθετήσει νομοθεσίες, εκδίδει συστάσεις, ανταλλάσσει πληροφορίες και ορθές πρακτικές, ενώ παρέχει χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη εθνικών δράσεων. Οι έννοιες και αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων διαμορφώθηκαν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει συχνά εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με θέματα φύλου, ζητώντας να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

Η ισότητα των φύλων στην εργασία

Το 2019, η ΕΕ ψήφισε υπέρ πιο ευέλικτων συνθηκών εργασίας και της χορήγησης αδειών για την φροντίδα της οικογένειας που βοηθούν τους εργαζόμενους γονείς και κηδεμόνες να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους και να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας και καριέρας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην εργασία περιλαμβάνει:

  • κανόνες για την απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής, κοινωνικής ασφάλισης, βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και προστασίας από παρενόχληση)
  • κανόνες για την αυτοαπασχόληση
  • κανόνες για την μητρότητα, την πατρότητα και την άδεια πατρότητας.

Το Κοινοβούλιο ζητάει την λήψη μέτρων για την γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος και της διαφοράς των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, που το 2017 άγγιζαν το 16% και 35,7% αντιστοίχως. Ζήτησε, επίσης, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας στις γυναίκες, καθώς υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ζουν στη φτώχεια στην ΕΕ, παρά άντρες.

Ακόμα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα της Ευρώπης, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν σπουδές ή να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την διασφάλιση της πλήρους ένταξης γυναικών στον τομέα των STEM αλλά και την ενισχυμένη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς των STEM, της επιστήμης, των μαθηματικών και της μηχανικής.

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Η ΕΕ αντιμετωπίζει με διάφορους τρόπους τη βία κατά των γυναικών. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει να χαραχθεί συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση σχετικών πολιτικών. Επιθυμεί, επίσης, την προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επικύρωσή της από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Έχει, ακόμα, τονίσει την ιδιαίτερη ανάγκη καταπολέμησης συγκεκριμένων μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων, της καταναγκαστικής πορνείας γυναικών, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο (cyberstalking) και της διαδικτυακής βίας.

Οι γυναίκες στην πολιτική

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει τη σημασία της ισότητας των φύλων στην πολιτική, προάγοντας την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, το Κοινοβούλιο κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν την προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στα κυβερνώντα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στο νέο κοινοβούλιο, που ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του τον Ιούλιο του 2019, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών αποτελούν το 41% των μελών του Κοινοβουλίου (από 35% στο τέλος της προηγούμενης θητείας).

Διάβασε ακόμα:

Έρευνα: Η συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα STEM

Οι γυναίκες μπορούμε! Νόμπελ Χημείας σε 2 γυναίκες επιστήμονες