Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς ορίζεται το σύνδρομο εξουδετέρωσης.
-Τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί για να προστατεύσουν τους εργαζομένους τους.


Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ώρες εργασίας, η ένταση, το μόνιμο άγχος, ο συνεχής φόβος μόλυνσης. Δεν είναι απλώς ζήτημα μέτρησης των ωρών εργασίας, αλλά μελέτης υπό το φάσμα της ψυχολογικής πίεσης που ενυπάρχει σε αυτές τις ώρες εργασίας, εκτός από το γενικό άγχος που προκαλεί η πανδημία.

Το burnout, γνωστό και ως επαγγελματική εξάντληση, έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινδύνους για τους εργαζομένους. Η τρέχουσα πανδημία Covid-19 αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο για ορισμένους, οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται.

Το σύνδρομο εξουθένωσης, έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ιατρική διάγνωση, που μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική υγεία. Στο ICD-11 (Διεθνής ταξινόμηση των ασθενειών) ορίζεται ως εξής:

«Η εξάντληση, ή επαγγελματική εξάντληση, είναι ένα σύνδρομο που προκύπτει από χρόνιο άγχος στην εργασία που δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά». Τρεις διαστάσεις το χαρακτηρίζουν:

 • Αίσθημα έλλειψης ενέργειας ή εξάντλησης
 • Απόσυρση από την εργασία ή συναισθήματα αρνητικότητας ή κυνισμού που σχετίζονται με αυτήν
 • Απώλεια επαγγελματικής αποτελεσματικότητας

Ο όρος επαγγελματική εξάντληση προσδιορίζει συγκεκριμένα φαινόμενα που σχετίζονται με το επαγγελματικό πλαίσιο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιγραφή εμπειριών σε άλλους τομείς.

Μη αναγνωρισμένη και ανεπαρκώς υποστηριζόμενη από το σύστημα υγείας, η εξουθένωση δεν αποτελεί αντικείμενο επαρκούς πολιτικής πρόληψης εντός των εταιρειών. Η εκθετική αύξηση σε περιπτώσεις εταιρικής εξουθένωσης μπορεί να είναι ανησυχητική, ακόμη περισσότερο σε αυτή την περίοδο.

Τα μέτρα προσαρμογής που πρέπει να ληφθούν

Ανάλογα με τους τομείς δραστηριότητας, οι εταιρείες πρέπει να σκεφτούν μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης των υπαλλήλων τους, αλλά, πάνω από όλα, μέτρα για την προστασία της ψυχολογικής ακεραιότητας τους, αποφεύγοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό περιπτώσεων επαγγελματικής εξάντλησης.

Συνιστάται στις εταιρείες να λάβουν αμέσως όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα:

 • Εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου των υπερωριών
 • Δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης, που να καλύπτεται πλήρως από την εταιρεία
 • Λύσεις κατά περίπτωση για την ανακούφιση ορισμένων επιβαρύνσεων, είτε σχετίζονται με την επαγγελματική είτε με την προσωπική ζωή
 • Οργανώστε κάθε δύο ή τρεις μέρες μια ανοιχτή και συλλογική συζήτηση με βάση τον πυρήνα της δραστηριότητας ή ανά τμήμα
 • Γνωρίστε την πραγματικότητα της κατάστασης στο σπίτι των εργαζομένων. Η γνώση οδηγεί στην κατανόηση, η κατανόηση οδηγεί σε καλές αποφάσεις
 • Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσετε μια άμεση συζήτηση μεταξύ της ιεραρχίας και των εργαζομένων, προκειμένου να βρείτε κατάλληλες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τηλεργασία και επαγρύπνηση

Οι εταιρείες που βασίζονται στην απομακρυσμένη εργασία πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές και «παρούσες», όσον αφορά στο προσωπικό, το οποίο ανακαλύπτει μια νέα οργάνωση εργασίας χωρίς απαραίτητα να έχει προετοιμαστεί. Ο κίνδυνος εξάντλησης στην τηλεργασία είναι πραγματικός και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από την καθησυχαστική πτυχή της φυσικής απόστασης από την εργασία.

Επίσης, οι διευθυντές δεν είναι εκπαιδευμένοι στην απομακρυσμένη διαχείριση και ενδέχεται να μην συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους. Ο δείκτης εδώ είναι η δύσκολη κατάτμηση του τέλους της εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον, η επιθυμητή τηλεργασία είναι εντελώς διαφορετική από την τηλεργασία που επιβάλλεται.

Η καλή διαχείριση της τηλεργασίας βασίζεται σε μια αυστηρή οργάνωση την οποία ο εργαζόμενος πρέπει να επιβάλει στον εαυτό του: σταθερές ώρες, καθιέρωση ρουτίνας, αλλά, πάνω απ ‘όλα, καθορισμός ενός δείκτη για το τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να σηματοδοτήσουν το τέλος της εργάσιμης ημέρας

Δοκιμάστε όσο το δυνατόν περισσότερο να εργαστείτε σε διαφορετικό δωμάτιο, ώστε να μπορείτε να το κλείσετε όταν τελειώσει η ημέρα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απομακρύνετε πράγματα για να «κόψετε» τον οπτικό σύνδεσμο με το έργο. Το ντους μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει συμβολικά το τέλος της εργάσιμης ημέρας και να επιτρέψει την απαραίτητη χαλάρωση.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πράγματι, οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της υγείας έχουν τη βούληση να προστατεύσουν τους άλλους. Διαμαρτύρονται λίγο και υπομένουν σιωπηλά. Λίγοι υπάλληλοι που εργάζονται στον τομέα της υγείας θα αποδεχθούν τη διάγνωση της επαγγελματικής εξάντλησης. Αυτή η «ταλαιπωρία των μαχητών» είναι επομένως δύσκολη. Ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση θα πρέπει να δοθεί για να τους παρέχεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Πώς να αντιδράσω στην εξάντληση;

Παρά όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ο αριθμός των περιπτώσεων εξάντλησης, που είναι ήδη εξαιρετικά ανησυχητικός υπό κανονικές ώρες, θα «εκραγεί». Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στην ψυχολογική πίεση που διαδίδεται από την πανδημία.

Συνιστάται στους υπαλλήλους να προσέχουν ακόμη περισσότερο το σώμα τους και τα πρώτα πιθανά συμπτώματα εξάντλησης. Ως εκ τούτου, εργαλεία όπως η σωματική δραστηριότητα, αν και περιορισμένα, μπορούν να βοηθήσουν στην καθυστέρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Ο εργαζόμενος πρέπει να προστατευθεί από τα πρώτα σημάδια των συμπτωμάτων της εξάντλησης, προκειμένου να περιορίσει την ψυχολογική βλάβη και να προωθήσει μια υγιή και γρήγορη ανάκαμψη.

Πηγές:

Αρχική δημοσίευση από τη Μαρία Δ. Σινανίδου στο epixeiro.gr.

Author(s)

 • epixeiro.gr

  Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

  Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.