Οι οικονομίες μπροστά στον κορονοϊό πιάστηκαν απροετοίμαστες, καθώς η πανδημία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας ανισορροπίας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η νέα αυτή πανδημία που ενέσκηψε παγκοσμίως, προφανώς δεν μπορεί να αφήσει τον χώρο της οικονομίας ανεπηρέαστο. Για τις οικονομίες που θεωρούσαν τις πανδημίες ένα μακρινό, ενδεχομένως, αποτύπωμα, το βίωμα μίας νέας πραγματικής οικονομικής κρίσης οδηγεί σε επιτάχυνση των βημάτων της ιστορίας.

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση θα προκαλέσει κλείσιμο επιχειρήσεων σε μία χώρα. Η μείωση της ζήτησης και του ΑΕΠ προξενεί πτώση των παραγγελιών των επιχειρήσεων, συρρίκνωση των μεριδίων της αγοράς και ραγδαία πτώση της αποδοτικότητας. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις του ΟΟΣΑ, προβλέπεται ότι το ΑΕΠ στην Ελλάδα θα μειωθεί σε ποσοστό περίπου 35%, όταν στα χρόνια των μνημονίων το ποσοστό είχε μειωθεί 25% περίπου. 

Αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον σημαίνουν επίσης μεταβολή των δυνάμεων του ανταγωνισμού, οι οποίες συνιστούν σημαντική απειλή για τα μερίδια της αγοράς μιας επιχείρησης και εν γένει τη βιωσιμότητά της. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και αγοραστών, η ένταση ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου, η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων και οι νέες δομές και συνθήκες της οικονομικής αγοράς, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις να προβούν σε δυναμική αναδιοργάνωση και επιχειρηματική αναδιάρθρωση και να προλάβουν να διαφοροποιηθούν εγκαίρως.

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαία λόγω των νέων δεδομένων. Ο επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής διεργασίας στοχεύει στην αναθεώρηση του τρόπου εργασίας και λειτουργίας με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ταυτόχρονη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η επίτευξη της αναδιάρθρωσης προϋποθέτει μία αρκετά δομημένη και προσεγμένη διαδικασία, αναλόγως με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Η επιχείρηση είναι μία επένδυση και ως επένδυση σκοπό έχει την εξασφάλιση κέρδους. Η αναδιάρθρωση μίας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι βασικά στάδια:

  • Εκτίμηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της εταιρείας (οικονομικά στοιχεία, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες κτλ).
  • Αναγνώριση και καταγραφή των στόχων αναδιάρθρωσης και κατάρτιση business plan.
  • Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και καταμερισμός εργασιών, παρακολούθηση του business plan και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων.
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Η επίτευξη κέρδους και ο περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης και κυρίως της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης δύναται να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση αποδόσεων στη διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου και τις επαφές με τους δανειστές με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση δανείων και αναχρηματοδότηση αυτών.

Το πιο δύσκολο δεν είναι να αποκτήσεις μία επιχείρηση, αλλά να την διατηρήσεις.

Αρχική δημοσίευση από τον Παναγιώτη Τσόγκα στο epixeiro.gr.

Διάβασε ακόμα:

Κορονοϊός: Τα δύο βήματα για να βγει μια επιχείρηση πιο δυνατή από την κρίση

Η ηγεσία στα χρόνια του κορονοϊού

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.