Στόχος του άρθρου, δεν είναι η θεωρία γύρω από την αξία και την αναγκαιότητα εφαρμογής της Εταιρικής Υπευθυνότητας ή την ξεχωριστή συμβολή της στην επιτυχία κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας.

Είναι αναγκαίο πλέον όλες οι αναλύσεις για την εταιρική ευθύνη, να εστιάζουν στην εφαρμογή της. Πώς δηλαδή πρακτικά, μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά και μακροχρόνια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα εργαλεία της, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για την μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική της.

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, είναι ένας από τους άξονες ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Δεν αποτελεί μόνο μία ειδική μορφή επιχειρηματικότητας, αλλά ένα πλέγμα στοιχείων που συγκροτούν την ιδιαίτερη περιβαλλοντική ταυτότητα και το περιβαλλοντικό brand name μίας επιχείρησης. Αφορά στην καθημερινή λειτουργία της, στους πόρους που δύναται να εξασφαλίσει, στην ενίσχυση των σχέσεων με τους καταναλωτές, στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και στο φυσικό περιβάλλον ενός τόπου που επηρεάζει και επηρεάζεται.

Η ραγδαία επιδείνωση του περιβάλλοντος έχει απασχολήσει έντονα την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που ως όργανο έχει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., ενέκρινε στο πρόσφατο παρελθόν αρκετά νομοθετήματα, μεταξύ των οποίων αυτά για τις εκλύσεις από τα οχήματα και τις βιομηχανίες, για τις πλαστικές σακούλες, για τις παράνομες μεταφορές αποβλήτων, για τη διάλυση των παλαιών πλοίων κ.α. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ο.Η.Ε. ζητά από τα μέλη-κράτη του με στόχο το 2030, να υλοποιήσουν μία σειρά από 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αρκετοί εκ των οποίων αφορούν στην πράσινη οικονομία.

Η τελευταία σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, έδειξε ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές σε ποσοστό 85%, πιστεύουν ότι έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν στην προστασία του περιβάλλοντος και υιοθετούν ενέργειες και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Υποστηρίζουν το διαχωρισμό των αποβλήτων για την ανακύκλωση (72%), τον περιορισμό της κατανάλωσης

ενέργειας (52%), τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού (37%), ενώ ένα ποσοστό 77%, θεωρεί ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και η βιομηχανία δεν πράττουν αρκετά για το περιβάλλον. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται από τις καταναλωτικές προτιμήσεις τους, καθώς το ποσοστό των Ευρωπαίων καταναλωτών που επιβραβεύει τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες, ολοένα και αυξάνεται.

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα διαθέτει πλέον σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία και προσωποποιημένες πλατφόρμες, που μπορούν να καταστήσουν την περιβαλλοντική πολιτική κάθε επιχείρησης ελκυστικότερη, όπως αξιοποιώντας για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιεί ένα υψηλό ποσοστό χρηστών του διαδικτύου.

Η εφαρμογή συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής από τις επιχειρήσεις, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, να συμβάλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, να εξασφαλίσει προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας και να συμβάλει στην δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών που ωφελούν το περιβάλλον, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας τις επιπτώσεις επί αυτού, βελτιστοποιώντας τη χρήση των πόρων.

Στην Ελλάδα έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Σε μία χώρα όπου συνήθως η περιβαλλοντική πολιτική ταυτίζεται με την εκδρομή για τον καθαρισμό μίας παραλίας ή την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, υπάρχουν πολλά να γίνουν τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν από την εκπαίδευση των μικρότερων ηλικιών. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και απαίτηση των πολιτών. Είναι περισσότερη από ποτέ επίκαιρη σήμερα, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μία κομβικής σημασίας πρόκληση: την αποτελεσματική και συνολική διαχείριση των συσσωρευμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, ο περιβαλλοντικός πολιτισμός της καθημερινής λειτουργίας, η προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν αποφασιστικά σε κάθε προσπάθεια εμπλουτισμού των επιχειρηματικών λειτουργιών. Μία ολοκληρωμένη και συστηματική προσπάθεια ανασχεδιασμού των περιβαλλοντικών λειτουργιών της επιχείρησης, με συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πλήρη αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΜΜΕ, μπορεί να αποτελέσει πυλώνα για την επιτυχία κάθε επιχείρησης.

Αρχική δημοσίευση από τον Νίκο Πέντσα στο epixeiro.gr.

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.