Αν αναζητήσει κάποιος τι ακριβώς είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα, ένας όρος που ακούγεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, θα βρει πως αποτελεί τις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Πόσο μετρήσιμη είναι, όμως, η συγκεκριμένη διαδικασία και ποια τα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις; Και, τελικά, είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα απλώς μια πολυτέλεια ή αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού;

Στις μέρες μας, οι μεγάλες εταιρείες καλούνται να υιοθετήσουν μια στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας ακόμη και μέσω σχετικών νομοθετικών διατάξεων, σε επίπεδο Ε.Ε. Ο λόγος για τον νόμο 4403/2016, που αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, με περισσότερους από 500 υπαλλήλους κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του έτους, υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους συγκεκριμένα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας, εργασίας, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ξεχωρίσουν και να διαφοροποιηθούν στην αγορά. Ας δούμε λοιπόν τα οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δείχνουν πως μια τέτοια στρατηγική είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση:

Επενδύσεις

Σύμφωνα με το Global Sustainable Investment Review 2018 του Global Sustainable Investment Alliance, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση παγκοσμίως και που αφορούν στις λεγόμενες βιώσιμες, υπεύθυνες ή ηθικές επενδύσεις, έφταναν, στις αρχές της περασμένης χρονιάς, τα 30,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια άνοδο της τάξεως του 34% μέσα σε δύο χρόνια. Η τάση δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, καθώς αναγνωρίζεται ότι έχουν χαμηλότερη έκθεση σε κινδύνους και ταυτόχρονα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Αύξηση πωλήσεων

Οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τα συγκεκριμένα θέματα. Σύμφωνα με έρευνα των GlobeScan Radar/BBMG, το 52% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν ήδη «τιμωρήσει» κάποια εταιρεία οι οποία δρούσε ανεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον ή την κοινωνία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επικοινωνούνται οι στρατηγικές Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθούν οι εταιρείες, η υιοθέτηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ικανοποίηση των εργαζομένων

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων στους στόχους της επιχείρησης. Και αυτό λόγω του ότι δημιουργείται μια ισχυρή κουλτούρα ομαδικής εργασίας, με το προσωπικό να αναζητά την ενεργή συμβολή σε εταιρικά προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ενισχύεται, έτσι, η εμπιστοσύνη και η γενική ικανοποίηση του προσωπικού, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αστάθειας.

Περιβαλλοντική φροντίδα

Ο τομέας αυτός ξεφεύγει από το να αισθανόμαστε απλώς «καλά» για το περιβάλλον. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη είναι η μείωση του κόστους, ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση της αναγνώρισης της εταιρείας για τις φιλικές προς το περιβάλλον προσπάθειες της, κάτι που βοηθάει το brand της, αλλά και η απόκτηση προβαδίσματος έναντι του ανταγωνισμού, οδηγώντας στην προσέλκυση νέων πελατών που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες φιλικές προς το περιβάλλον.

Αρχική δημοσίευση από τον Χρήστο Κοτσακά στο epixeiro.gr.

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.