Στα επόμενα 5 λεπτά θα μάθεις:

-Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο μυοσκελετικών προβλημάτων.
-Ποια είναι η ευθύνη των εργοδοτών.


Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα που οφείλονται στην εργασία τους (MSDs). Σχεδόν 3 στους 5 εργαζομένους στην Ε.Ε  αναφέρουν σχετικά παράπονα, σύμφωνα με την 6η European Working Conditions Survey.

Τα μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο δουλειάς αφορούν βλάβες στις δομές του σώματος, όπως οι μύες, οι σύνδεσμοι και οι τένοντες, που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από τη δουλειά ή το εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί να είναι πολύ καταστροφικές για την ποιότητα ζωής του ατόμου και την ικανότητά του για εργασία και είναι μια απο τις βασικές αιτίες ανικανότητας, αναρρωτικής άδειας και πρόωρης συνταξιοδότησης. 

Τα πιο συνηθισμένα μυοσκελετικά προβλήματα είναι ο πόνος στην πλάτη και ενοχλήσεις στα άνω άκρα. Σωματικοί, οργανωσιακοί, ψυχοκοινωνικοί και προσωπικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνισή τους. Σύμφωνα με την European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, ο πιο κοινός παράγοντας κινδύνου είναι η επαναληπτική κίνηση των χεριών (65% συχνότητα). Άλλοι παράγοντες είναι η καθιστική εργασία (61%), η μετακίνηση και το “κουβάλημα” ανθρώπων ή μεγάλων φορτίων (5 %), η πίεση του χρόνου (45%), και οι κουραστικές ή οδυνηρές στάσεις σώματος  (31%).

Παρόλο που αυτά τα προβλήματα είναι αποτρέψιμα, παραμένουν τα πιο συχνά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη δουλειά στην Ευρώπη. Αυτό είναι λόγος ανησυχίας όχι μόνο λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία των εργαζομένων ατομικά, αλλά επίσης εξαιτίας της καταστροφικής τους επίδρασης στις εταιρείας και τις εθνικές οικονομίες. 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό ζήτημα; 

Τα μυοσκελετικά προβλήματα συνήθως εμφανίζονται σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό μειώνει αναπόφευκτα την ποιότητα ζωής και την ικανότητα εργασίας των ατόμων, καταστρέφοντας επιχειρήσεις και οικονομίες. Η απουσία από τη δουλειά λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των χαμένων ημερών εργασίας στην Ε.Ε. Επίσης, οι εργαζόμενοι που πάσχουν από MSDs λείπουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα συγκριτικά με αυτούς που δεν έχουν προβλήματα υγείας. 

Τα MSDs που οφείλονται στη δουλειά είναι πιο συχνές αιτίες για ανικανότητα και αναρρωτική άδεια και είναι η πιο αναγνωρισμένη ασθένεια λόγω εργασίας σε χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Λετονία και η Ισπανία. ⅓ των εργαζομένων που πάσχουν από MSDs και ένα πρόβλημα υγείας πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να εργάζονται στην ηλικία των 60 ετών. 

Επιπροσθέτως, τα MSDs κάνουν τα άτομα λιγότερο παραγωγικά στη δουλειά, αυξάνοντας το φαινόμενο του “presenteeism”, δηλαδή δουλεύουν ενώ δεν αισθάνονται καλά. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο σε οικονομικούς όρους. Το άμεσο κόστος των μυοσκελετικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη δουλειά περιλαμβάνει τους πόρους που δαπανώνται για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (διάγνωση και θεραπεία, αποκατάσταση) και φάρμακα και το κόστος αποζημίωσης των εργαζομένων. Σε έμμεσο κόστος οδηγούν οι αναταραχές στις ομάδες, η μείωση της αποδοτικότητας, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και η αντικατάσταση των άρρωστων εργαζομένων. Αυτό το έμμεσο κόστος εκτιμάται ότι είναι αρκετές φορές πιο υψηλό από το άμεσο κόστος για τις επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμο, επομένως, οι εργοδότες να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και να προσφέρουν στήριξη και καθοδήγηση για να προληφθούν ή να καταπολεμηθούν τα MSDs.

Ποιος πρέπει να εμπλακεί; 

Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, managers και εργαζομένων δημιουργεί μια κοινή αντίληψη του προβλήματος και οδηγεί σε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις. Οι εργοδότες έχουν τη νομική υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στον εργασιακό χώρο αξιολογούνται σωστά και βρίσκονται υπό έλεγχο και πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη να ηγηθούν σε μια προσέγγιση πρόληψης ως προς την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων. Η αποτελεσματική αξιολόγηση του κινδύνου και η πρόληψη απαιτούν οι εργοδότες να ενημερώνονται οι ίδιοι και να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους. 

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να μιλούν ανοιχτά και όσο πιο νωρίς γίνεται σχετικά με τα MSDs. Αν οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να συζητούν για τη σωματική τους υγείας, είναι πιο πιθανό να φροντίσουν τον εαυτό τους και να αναζητούν νωρίς υποστήριξη και θεραπεία. 

Πώς μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα; 

Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι αποτρέψιμα και διαχειρίσιμα. Ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βάσει των αρχών του OSH Framework Directive, και προάγοντας μια κουλτούρα πρόληψης που εμπλέκει τόσο τους εργοδότες, όσο και τους εργαζομένους, το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί. 

-Αξιολόγηση των κινδύνων του εργασιακού χώρου: αυτό είναι θεμελιώδες για την επιτυχημένη πρόληψη και πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία, την αξιολόγηση και την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να επιθεωρείται και να ανανεώνεται τακτικά. 

-Ένας συνδυασμός προληπτικών μέτρων για να περιοριστούν/ελεγχθούν οι κίνδυνοι: αυτό θα έπρεπε να είναι κορυφαία προτεραιότητα για κάθε εργασιακό χώρο. Καθώς τα μυοσκελετικά προβλήματα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, μια συνδυαστική προσέγγιση είναι η καλύτερη, πχ περιλαμβάνοντας ενέργειες που αφορούν το γραφείο (εργονομία), την οργάνωση της δουλειάς (διαλείμματα), ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (αυτονομία) και εργαζομένους (εκπαίδευση για τη σωστή στάση σώματος). 

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων: οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στην αναγνώριση των κινδύνων για MSD και των προληπτικών λύσεων για να βοηθούν τις εταιρείες να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τη διαχείρισή τους. As part of the Healthy Workplaces Στο πλαίσι του Lighten the Load campaign, έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με πρακτικά εργαλεία, υλικό καθοδήγησης και παραδείγματα καλών πρακτικών για να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων και να στηριχθούν οι εργασιακοί χώροι στη διαχείριση των MSDs. 

Μάθετε περισσότερα για τα εταιρικά μας προγράμματα σήμερα.

Διάβασε ακόμα:

Έρευνα: Λιγότερο από το 10% των εταιρειών προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης στους εργαζομένους

Έρευνα: Λιγότερα μηνύματα και βιντεοκλήσεις, περισσότερες κλήσεις