Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Poudouleveis.gr, 8 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο εργοδότης τους δεν στηρίζει την ευεξία τους και ειδικότερα 60% των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον για την ευεξία των εργαζομένων μένει σε μεγάλο βαθμό στα λόγια και δεν στηρίζεται ουσιαστικά από τις πρακτικές του οργανισμού. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, περίπου το 40% των εργαζομένων βαθμολόγησε αυτό το δείκτη με 6/10. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Poudouleveis.gr μεταξύ 2-12 Ιουνίου και συμμετείχαν 1.474 άτομα, άνω των 18 ετών, με πανεπιστημιακές σπουδές στη μεγάλη πλειοψηφία. 

Το 47,56% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι αυστηρό και καταπιεστικό 

Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 47,56% το περιέγραψε ως αυστηρό και καταπιεστικό. Μόλις το 15,88% θεωρεί ότι εργάζεται σε ένα δυναμικό και θετικό περιβάλλον, ενώ ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό 8,01% νιώθει ότι εργάζεται σε ένα χαλαρό και δημιουργικό περιβάλλον. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ένα διόλου αμελητέο ποσοστό της τάξης του 28,56% περιγράφει το εργασιακό του περιβάλλον ως τοξικό. 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι με το βαθμό στον οποίο ο εργοδότης σέβεται το ωράριο και την προσωπική τους ζωή και το 37,58% βαθμολόγησε αυτό το δείκτη με 5/10. 

Το 37,52%των ερωτηθέντων νιώθει ότι δεν τους εκτιμούν στη δουλειά  

Όταν ερωτήθηκαν αν νιώθουν ότι αναγνωρίζεται η αξία τους στη δουλειά, σχεδόν 63% απάντησαν “Ναι”, αλλά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό απάντησε “Όχι”, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό. 

Σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη, μόλις 22% υποστήριξαν ότι εργάζονται σε μια οργανωσιακή κουλτούρα που στοχεύει στην ανάπτυξη των εργαζομένων και 39,21% έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξη του καθενός. 

Σχεδόν 60% των εργαζομένων έχουν αυστηρά επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους 

Αναφορικά με τις σχέσεις με τους συναδέλφους, η πλειοψηφία (60%) έχει αυστηρά επαγγελματικές σχέσεις, ενώ 23,88% βρίσκονται κοντά με τους συναδέλφους τους και μόλις το 16,62% διατηρεί φιλική σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. 

Το 47% των εργαζομένων αναφέρει ότι η εταιρεία τους δεν πραγματοποιεί δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Μόλις το 21,91% υποστηρίζει ότι ο οργανισμός τους πραγματοποιεί τέτοιες δράσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και το 30,87% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι επιτρέπεται να διοργανώσουν δράσεις εντός της ομάδας τους. Ωστόσο, 47% αναφέρουν ότι η εταιρεία τους δεν διοργανώνει καμία δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δεν πραγματοποιεί κάποια ανάλογη προσφορά. 

Λίγα λόγια για το Poudouleveis.gr

Το Poudouleveis.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα στην περιοχή, με περισσότερους από 750.000 εν δυνάμει εργαζομένους στην πλατφόρμα και πάνω από 500.000 αξιολογήσεις από τους χρήστες για τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται, για συνεντεύξεις εργασίας ή προσφορές εργασίας και στις 7 χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Η πλατφόρμα επίσης προσφέρει στους εργαζομένους το Salary Meter – ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη σύγκριση μισθών σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς και συμβουλές για επαγγελματική ανάπτυξη, όπως CV templates, τους κορυφαίους εργοδότες και άρθρα για κάθε κλάδο. 

Διάβασε ακόμα:

Η ηγεσία σε περιόδους κρίσης

Πώς να δημιουργήσεις ένα χώρο εργασίας που να δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων

Author(s)

  • Ελίζα Σακκά

    Content Editor

    Η Ελίζα Σακκά είναι content editor και social media manager.