Δημιουργεί η υβριδική εργασία κίνδυνο αποκλεισμού για τις γυναίκες που δεν έχουν φυσική παρουσία στο γραφείο; Θα μπορούσε η αναζήτηση μεγαλύτερης ευελιξίας να θέσει σε κίνδυνο μια μελλοντική προαγωγή των γυναικών; Πόσο ανησυχητικά είναι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των γυναικών και τι ποσοστό αυτών αισθάνεται εξουθενωμένο;

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, μία στις δέκα γυναίκες αναζητά έναν νέο ρόλο, με περισσότερες από τις μισές να σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους τα επόμενα δύο χρόνια λόγω της μη ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, μία στις δύο γυναίκες που συνδυάζουν την εξ αποστάσεως εργασία και την εργασία στο γραφείο έχουν ήδη βιώσει έλλειψη ευελιξίας στην εργασία τους ή ανησυχούν ότι αυτό θα συμβεί στο μέλλον, ενώ το 64% των υβριδικών εργαζομένων γυναικών δηλώνει ότι ο εργοδότης του δεν έχει θέσει σαφείς προσδοκίες σχετικά με το πού και πώς αναμένεται να εργαστούν.

Αποκλεισμός των γυναικών

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν επίσης πώς η υβριδική εργασία «δημιουργεί κίνδυνο αποκλεισμού» για γυναίκες που δεν έχουν φυσική παρουσία στο γραφείο, με το 60% να πιστεύει ότι έχει χάσει σημαντικές συναντήσεις και αλληλεπιδράσεις λόγω του υβριδικού μοντέλου εργασίας, κάτι που πιστεύει ότι έχει επηρεάσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες που αναφέρουν ότι βιώνουν αποκλεισμό στο υβριδικό περιβάλλον αναφέρουν μία κακή ψυχική υγεία και υψηλότερα επίπεδα στρες, υποστηρίζει η έρευνα, ενώ είναι επίσης πιο πιθανό να παίρνουν άδεια από την εργασία τους λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Η αντίστροφη σχέση ευελιξίας και προαγωγής

Το 94% των γυναικών που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι αν ζητούσαν ευέλικτη εργασία, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια μελλοντική προαγωγή, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό (90%) πιστεύει ότι οι διευθυντές τους δεν θα προσάρμοζαν τον φόρτο εργασίας τους αν εκείνες ζητούσαν περισσότερη ευελιξία στην εργασία τους.

Ανησυχητικά υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης για τις γυναίκες

Η έρευνα της Deloitte υποστηρίζει ότι η πανδημία Covid-19 έχει επιφέρει ένα «βαρύ τίμημα στις γυναίκες» και πως η επαγγελματική εξουθένωση «έχει φτάσει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα», με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν ότι το 53% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνονται ότι τα επίπεδα άγχους τους είναι υψηλότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, και το 46% να παραδέχεται ότι αισθάνεται εξουθενωμένη. Οι γυναίκες σε ρόλους μεσαίας διοίκησης καθώς και οι νεότερες γυναίκες (ηλικίας 18-25) είναι εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο, με το 61% και στις δύο ομάδες να κάνει λόγο για επαγγελματική εξουθένωση.

Author(s)

  • Ελίνα Δελενίκα

    Head of Content Thrive Greece

    Η Ελίνα Δελενίκα είναι Head of Content του Thrive Greece.