Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν αν δεν αναπτυχθούν οι δεξιότητες.
-Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι κυβερνήσεις κατά την Πράσινη Μετάβαση.


Το κλίμα αλλάζει και η επίδραση της αλλαγής στον πλανήτη, τη ζωή και την επιβίωσή μας είναι βαθιά. Αλλά, παρόλο που οι άνθρωποι θεωρούνται η αιτία του προβλήματος, η συμπεριφορά μας είναι και πρέπει να γίνει το κλειδί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Χρειαζόμαστε μια Πράσινη Μετάβαση και για να τη διευκολύνουμε, είναι ασύγκριτης σημασίας να βάλουμε τις ικανότητες και το reskilling στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. 

Είτε πρόκειται για την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης ή νέα εργασιακά μοντέλα – χρειαζόμαστε ικανά άτομα. Η διαδικασία της Πράσινης Μετάβασης δεν θα είναι εύκολη. Ωστόσο, με την κατάλληλη επιλογή επιχειρήσεων και ατόμων, μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς προστατεύουμε την επιβίωση αυτών που επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν τη μετάβαση. 

Για να εξηγήσει αυτήν τη διαδικασία, η Adecco Group δημοσίευσε ένα whitepaper “Skills for the Green Economy”. Η αναφορά περιγράφει πώς η επένδυση στις σωστές δεξιότητες είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτή η επείγουσα Πράσινη Μετάβαση και υπογραμμίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στις αγορές. 

Προκλήσεις της Πράσινης Μετάβασης

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες ενός παγκόσμιου κινήματος προς τη δράση, όπως, για παράδειγμα, η συμφωνία του Παρισιού, μένουν πολλά να γίνουν ακόμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Για να εξασφαλίσουμε ότι η Πράσινη Μετάβαση θα είναι επιτυχημένη, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και των δεξιοτήτων στην πραγματοποίηση βιώσιμων αλλαγών. Οι δεξιότητες και οι δυνατότητές τους συχνά παραβλέπονται, όταν σχεδιάζονται οι εθνικές στρατηγικές, σε βάρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Χωρίς την ανάπτυξη δεξιοτήτων, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να χάσει 71 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, στην πορεία προς την κυκλική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι έξυπνες πολιτικές και οι επενδύσεις στο reskilling θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτήν την προοπτική, ώστε ο τομέας της ενέργειας να μπορεί να παράγει μόνος του ένα δίκτυο 18 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. 

Επομένως, κάθε επιτυχημένη στρατηγική μετάβασης θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:  

-Περισσότερες από 1,47 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας στηρίζονται σε ένα σταθερό κλίμα και το 85% όλων των θέσεων εργασίας το 2030 δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Το περιθώριο για ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν μπορεί να αγνοηθεί.
-Σε ό,τι αφορά την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, κάποιοι κλάδοι θα χτυπηθούν πιο σκληρά από άλλους, ειδικά ο κλάδος της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
-Οι καταναλωτές θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και οι εταιρείες θα χρειαστεί να προσφέρουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις για να συμβαδίσουν.
-Θα παρατηρηθεί μια μεταστροφή προς την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. 

Οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να κάνουν έξυπνες επιλογές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Όταν σχεδιάζουν τις πολιτικές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:  

-Οι αλλαγές στις βιομηχανίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Παρόλο που η απώλεια εργασίας είναι άμεση, η δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι σταδιακή. Για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους, αντί για τις δουλειές.
-Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό δεν πρέπει να θεωρείται κόστος-αντιθέτως, η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι αποσβέσιμη. 

Ευκαιρίες της Πράσινης Μετάβασης 

Παρόλο που αυτές οι προκλήσεις δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, όταν αναγνωρίζονται σωστά, μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές ευκαιρίες για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και εργαζομένους. Γενικά μιλώντας, οι έξυπνες πράσινες πολιτικές μπορούν, μεταξύ άλλων, να οδηγήσουν σε: 

-Καλύτερα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
-Λειτουργικές αγορές με εκλεπτυσμένα εκπαιδευτικά συστήματα.
-Συστήματα κοινωνικής προστασίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Οι εργοδότες, παρόλο που θα ωφεληθούν από τις πράσινες πολιτικές της κυβέρνησης, πρέπει να δράσουν και οι ίδιοι προληπτικά. Πρέπει να:

-Αρχίσουν να χαρτογραφούν τις ανάγκες για δεξιοτήτες και να ξεκινήσουν με το reskilling και την πρόσληψη νέων εργαζομένων νωρίς.
-Κάνουν την εργασία και την επένδυση στις δεξιότητες το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα για να προσελκύσουν τα κατάλληλα ταλέντα και δεξιότητες για μελλοντική επιτυχία.
-Αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες μορφές εκπαίδευσης στην εργασία για να δημιουργήσουν τη δική τους δεξαμενή ταλέντων.
-Προάγουν την ευελιξία και να εκμεταλλευτούν την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού τοποθετώντας το άτομο στο επίκεντρο της μεταβασης. 

Στο μεταξύ, τα άτομα ενθαρρύνονται να: 

-Λειτουργούν προληπτικά και να αναλάβουν την ευθύνη των δεξιοτήτων τους, αναζητώντας συνεχώς ευκαιρίες κατάρτισης.
-Υιοθετήσουν την ευελιξία στην καριέρα τους.
-Συνειδητοποιήσουν ότι οι δεξιότητές τους έχουν ημερομηνία λήξης και ότι η δια βίου εκπαίδευση είναι προϋπόθεση για να βελτιωθεί το επαγγελματικό μέλλον τους. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η πράσινη μετάβαση δεν είναι μονόδρομος. Από τη μια πλευρά, η πράσινη οικονομία και η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τη ζήτηση για δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χωρίς την απόκτηση δεξιοτήτων, δεν θα ήταν δυνατή καμία μετάβαση εκ προοιμίου. Οι δεξιότητες και η Πράσινη Οικονομία αλληλοδιαμορφώνονται. Κάνοντας επενδύσεις στις δεξιότητες, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία είναι δίκαιη και κανείς δε μένει πίσω. Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό όλοι, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, να συνεργαστούμε μέσω ενός Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου και να διασφαλίσουμε ότι προχωράμε μαζί-προς ένα μέλλον που μας ωφελεί όλους.

Μάθετε περισσότερα για τα εταιρικά μας προγράμματα σήμερα.

Διάβασε ακόμα:

Τι αποκαλύπτει ο δείκτης Recruitment Confidence Index για το β΄ 6μηνο του 2020

Έρευνα: Αύξηση του burnout λόγω της πανδημίας

Author(s)

  • Ελίζα Σακκά

    Content Editor

    Η Ελίζα Σακκά είναι content editor και social media manager.