Η σημασία της ανάπτυξης χαρακτηριστικών επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και η επαναφορά σε τροχιά ανάκαμψης στη νέα κανονικότητα.

Η υγειονομική κρίση επηρέασε και θα επηρεάζει καθοριστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωσή τους, απαιτώντας κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις και αποτελεσματικές λύσεις για βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις σε κλάδους, όπως η μεταποίηση-βιομηχανία, το εμπόριο και ο τουρισμός, αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Παρά ταύτα και παρά τις δυσμενείς συνθήκες, άλλες επιχειρήσεις κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους σε σημαντικό βαθμό, επιδεικνύοντας υψηλή ανθεκτικότητα.

Τι είναι η επιχειρηματική ανθεκτικότητα

Με τον όρο επιχειρηματική ανθεκτικότητα εννοούμε την ικανότητα μιας επιχείρησης να μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς μιας κρίσης διατηρώντας τις κρίσιμες λειτουργίες, τους βασικούς πόρους, τις τεχνολογίες και τα περιουσιακά της στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της κατά την περίοδο της κρίσης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης στο νέο περιβάλλον που η κρίση διαμόρφωσε. Όσο πιο καλά προετοιμασμένη είναι μια επιχείρηση στο να αποφύγει ή να αποσβέσει τις συνέπειες μιας κρίσης, τόσο πιο «ανθεκτική» γίνεται απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου δυναμικού περιβάλλοντος, καθιστώντας το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας πιο σημαντικό παρά ποτέ.

Άλλωστε, το δεδομένο της παγκόσμιας δικτύωσης επηρεάζει πλέον όλες τις οικονομίες του κόσμου με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε εξέλιξη μπορεί να αντανακλά ευκαιρίες αλλά και προβλήματα σε όλα τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. «Λαμπρό» παράδειγμα η συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού, που λόγω της μεγάλης της διάρκειας και έντασης έχει φέρει στο προσκήνιο ακόμα πιο επιτακτικά την ανάγκη για ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Έχοντας να αντιμετωπίσουν ευρύ φάσμα απειλών, οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα και το κόστος που έχει επιφέρει, να περιορίσουν τις συνέπειες και να εκκινήσουν άμεσα τις προσπάθειες γρήγορης ανάκαμψης, επενδύοντας στην επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα.

Πόσο ανθεκτική είναι η επιχείρησή σας για να λειτουργήσει την επόμενη μέρα;

Μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και συνεχούς αναζήτησης τρόπων προσαρμογής στα νέα δεδομένα εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, μερικά από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που γεννιούνται στους βασικούς μετόχους και τις ομάδες διοίκησης αυτή την περίοδο είναι:

  • Πόσο ανθεκτική είναι η επιχείρησή μου στις συνέπειες της πανδημίας και πόσο εύκολα μπορεί να ανακάμψει εντός της νέας κανονικότητας που δημιουργείται;
  • Πώς καταφέρνουν ορισμένες επιχειρήσεις να «αντέχουν» σε απρόβλεπτα γεγονότα και ταχύτατα να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες;
  • Πώς μπορούν να αντισταθμίζουν τις αρνητικές συνέπειες και να αναπτύσσονται περαιτέρω;
  • Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνω στη δική μου επιχείρηση και με ποια προτεραιότητα θα πρέπει να προχωρήσω σε αυτές;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι αυτονόητες και προϋποθέτουν ουσιαστική ανάλυση της υπάρχουσας λειτουργίας μιας επιχείρησης και εντοπισμό των κρίσιμων σημείων επέμβασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις καλούνται να προχωρήσουν στις κατά προτεραιότητα πιο σημαντικές αλλαγές του εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, η λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, δηλαδή όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο λειτουργικό και οικονομικό τους μοντέλο, αναδεικνύονται σε προϋπόθεση ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Η αξία της ανθεκτικότητας και της γρήγορης προσαρμογής

Την τρέχουσα περίοδο, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σκληρές συνθήκες της πανδημικής κρίσης, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσδιορίσουν τις νέες στρατηγικές τους, να ανακατανείμουν τους πόρους και τις ικανότητές τους, να ελευθερώσουν κεφάλαια για επενδύσεις, να ενισχύσουν τη διακυβέρνησή τους, να βρουν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος χτίζοντας νέους στρατηγικούς πόρους και ικανότητες, να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δράσεις, ή/και να βελτιστοποιήσουν πλήρως το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Επίσης, καλούνται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών τους πόρων και ικανοτήτων, αλλά και στην ενσωμάτωση αρχών αειφορίας στην στρατηγική και τις λειτουργίες τους, ώστε να ξεκλειδώσουν και να δημιουργήσουν νέα αξία άμεσα. Παράλληλα, μέσω της δημιουργικής ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών, της παραγωγής καινοτομίας και του επαναπροσδιορισμού της αλυσίδας αξίας, καλούνται να δημιουργήσουν το νέο μοντέλο λειτουργίας τους.

Αξιολόγηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας 

Πώς όμως μπορούμε θα αντιληφθούμε το βαθμό ανθεκτικότητας της επιχείρησής μας απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας, έτσι ώστε να αντιληφθούμε τα κενά λειτουργίας & διαχείρισης και να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις ενέργειες ανάκαμψης; 

Κάθε επιχείρηση καλείται να διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό σχέδιο μάχης και ανασύνταξης δυνάμεων, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας τις αρχές ανάπτυξης ανθεκτικότητας στον τρόπο λειτουργίας της. Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί μια καλά οργανωμένη εσωτερική διαδικασία αυτοελέγχου και αναδιοργάνωσης του οργανισμού, ενώ σε αυτή την προσπάθεια σημαντική μπορεί να αποδειχθεί και η συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου. 

Αρχική δημοσίευση από τον Βασίλη Φωτόπουλο στο epixeiro.gr.

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.