Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πόσο σημαντική είναι η επιλεκτική πρόσληψη.
-Γιατί έχει αξία η διαρκής επιμόρφωση.


Κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο την επιτυχία και την κερδοφορία. Η σωστή διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της μπορεί να οδηγήσει την εταιρία στο στόχο της. Υπάρχει ένα σύνολο εφτά βασικών παραγόντων που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό και  φαίνεται να χαρακτηρίζουν τις περισσότερες επιτυχημένες και κερδοφόρες επιχειρήσεις. 

Αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων

Είναι βασικό μια εταιρία να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους υπαλλήλους της. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δε θα πρέπει να νιώθουν ότι θα χάσουν την εργασία τους σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης ή αν γίνει κάποιο στρατηγικό λάθος από τη μεριά της διοίκησης για το οποίο δεν μπορούν να έχουν κανέναν έλεγχο. Έτσι οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρία και καλλιεργείται ένα καλό κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας. Επίσης οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερη όρεξη να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους όταν έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρία αφού από ένα καλό αποτέλεσμα θα ωφεληθεί πέρα από την εταιρία και η δική τους καριέρα. Η συγκεκριμένη πολιτική επικεντρώνεται στη διατήρηση του συνόλου των εργαζομένων και όχι στην προστασία των ατόμων από τις συνέπειες της ατομικής συμπεριφοράς τους.

Επιλεκτική πρόσληψη

Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε επιχείρηση να επιλέγει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση αφού έτσι εξασφαλίζει την καλύτερη αποδοτικότητα. Για να μπορεί να είναι επιλεκτική με την πρόσληψη των εργαζομένων καλό θα είναι να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων έτσι ώστε η εταιρία να επιλέξει αυτούς που ακριβώς χρειάζεται. Τα κριτήρια για την επιλογή είναι προτιμότερο να έχουν να κάνουν με την κουλτούρα της εταιρίας και κατά πόσο ένας νέος εργαζόμενος θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή παρά με δεξιότητες οι οποίες μπορεί να αποκτηθούν με μια απλή εκπαίδευση. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες, συμπεριφορές ή αξίες που είναι κρίσιμες για την επιτυχία για να μπορέσουν να επιλεχθούν τα σωστά άτομα σύμφωνα με αυτές. Καλό είναι τέλος οι εταιρίες να αξιολογούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης για να μπορούν να κάνουν διορθώσεις όταν χρειαστεί.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε επιχείρηση να επιλέγει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση αφού έτσι εξασφαλίζει την καλύτερη αποδοτικότητα.

Αυτοδιοικούμενες ομάδες και αποκέντρωση 

Όταν η οργανωτική δομή μιας εταιρίας στηρίζεται σε αυτοδιοικούμενες ομάδες δίνοντάς τους συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι εργαζόμενοι νιώθουν περισσότερη αυτονομία με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης. Ο έλεγχος σε αυτές τις ομάδες δε γίνεται από κάποιον προϊστάμενο αλλά από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της εταιρίας αφού έχει παρατηρηθεί πως κάποιος μπορεί να απογοητεύσει τον προϊστάμενό του, αλλά είναι πολύ λιγότερο πιθανό να απογοητεύσει τους συνεργάτες του. Επίσης με αυτό τον τρόπο μπορούν να μειωθούν τα επίπεδα της διοίκησης άρα και τα κόστη. Σε μια τέτοια οργανωτική δομή την ευθύνη για την πορεία της εταιρίας δεν την έχει μόνο η ανώτερη διοίκηση αλλά και οι ομάδες οπότε οι εργαζόμενοι έχουν κίνητρο να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να προσπαθούν περισσότερο για ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα, μέσα στις ομάδες ακούγονται περισσότερες ιδέες και προκύπτουν πιο εύκολα λύσεις. 

Ανταποδοτικές απολαβές σύμφωνα με την απόδοση της εταιρίας 

Όταν μια επιχείρηση έχει κέρδη το δίκαιο είναι ένα μέρος από αυτά να προσκομιστεί σε όσους έχουν δουλέψει για αυτό το αποτέλεσμα, αντί να πηγαίνουν μόνο στους μετόχους ή τη διοίκηση. Αν οι εργαζόμενοι αυξάνουν την προσπάθεια και την αποδοτικότητά τους αλλά δεν έχουν τις αντίστοιχες απολαβές τότε θα αναπτύξουν αισθήματα απογοήτευσης και αδιαφορίας προς την εταιρία. Όταν όμως ξέρουν ότι θα μοιραστούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους τότε έχουν το κίνητρο για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Οι ανταποδοτικές απολαβές μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως για παράδειγμα κάποιο χρηματικό μπόνους, ένα δώρο ή ακόμα και μετοχές. 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Μια εταιρία που θέλει να εξελίσσεται και να παραμένει ανταγωνιστική πρέπει να επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων της. Είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό να αποκτά νέες δεξιότητες για να μπορεί να εντοπίζει και να επιλύει τα μελλοντικά προβλήματα και να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ευθύνες. 

Μείωση των ταξικών διαφορών

Για να μπορούν οι υπάλληλοι να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρίας θα πρέπει να νιώθουν ότι η αξία τους εκτιμάται και ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να μειωθούν όσο είναι δυνατόν οι διαφορές στο status. Αυτό αρχικά μπορεί να γίνει συμβολικά, καλλιεργώντας για παράδειγμα ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας που ενισχύει την ομαλή επικοινωνία και τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους εργαζόμενους. Άλλος ένας τρόπος είναι αυτές οι διαφορές να μειωθούν ουσιαστικά με τον περιορισμό της άδικης μισθολογικής ανισότητας. 

Ανταλλαγή πληροφοριών

Όταν μια επιχείρηση μοιράζεται  σημαντικές πληροφορίες με τους υπαλλήλους της, όπως οι οικονομικές επιδόσεις και η στρατηγική, τους δίνει το μήνυμα ότι τους εμπιστεύεται και αυτό ενισχύει το αίσθημα της δέσμευσης προς αυτή.  Επίσης όταν οι υπάλληλοι δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην εταιρία και δεν καταλαβαίνουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της δεν μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πορεία της. Ακόμα και οι πιο ικανοί εργαζόμενοι χρειάζονται σωστή πληροφόρηση για να μπορούν να είναι αποδοτικοί. 

Για να εφαρμόσει και να δει αποτελέσματα μια εταιρία από τις παραπάνω πρακτικές χρειάζεται χρόνος. Είναι σημαντικό όμως να έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της γιατί μέσω αυτού μπορεί να οδηγηθεί στην επιτυχία.

Διάβασε ακόμα:

Ομαδική Εργασία: Ο Ακρογωνιαίος Λίθος Της Επιτυχίας

Η Επικοινωνία Είναι Η Βάση Της Επιτυχίας

Author(s)

  • Χριστίνα Σακελλαρίου

    Χημικός - Υπεύθυνη HR Cosmetia

    H Χριστίνα Σακελλαρίου είναι χημικός και απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιμόρφωση στην Κοσμετολογία. Έχει μεταπτυχιακό από το London School of Economics στις Διεθνείς Εργασιακές Σχέσεις και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι υπεύθυνη εργοστασίου, ανάπτυξης και παραγωγής καλλυντικών της οικογενειακής επιχείρησης, COSMETIA – ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΒΕΕ. Είναι επίσης εξωτερική συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το e-learning πρόγραμμα της Κοσμετολογίας.