Ξέρεις ότι περίπου το 80% της μακροχρόνιας φροντίδας στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται από οικογενειακούς φροντιστές; Και πως για να επισημανθεί ο ανεκτίμητος ρόλος των οικογενειακών φροντιστών, καθώς και η ανάγκη τους για υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη, έχει θεσπιστεί η Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή στις 6 Οκτωβρίου;

Πέρα από τα δύσκολα προγράμματα, τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που καθημερινά αντιμετωπίζεις προκειμένου να φροντίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον άνθρωπό σου, το σπουδαίο έργο σου ως φροντιστής έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται. Τι σημαίνει αυτό; Πως έχεις και ορισμένα δικαιώματα. Ναι καλά διάβασες. Μπορεί να μην τα γνωρίζεις, ήρθε όμως η στιγμή να τα μάθεις. 

Ας ξεκινήσουμε όμως με τον ορισμό που δίνει η ευρωπαϊκή οδηγία 1158/2019 για τον Φροντιστή. «Φροντιστής» λοιπόν θεωρείται κάθε «εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον ίδιο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο». Τα άρθρα της συγκεκριμένης οδηγίας επικεντρώνονται στην διατήρηση των θέσεων εργασίας των φροντιστών, ρυθμίζοντας παράλληλα θέματα ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τους. 

Ως φροντιστής λοιπόν σε περίπτωση που εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα ή τον δημόσιο τομέα, δικαιούσαι την “άδεια του φροντιστή”. Ποια είναι αυτή; Σύμφωνα με το Άρθρο 26 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/1158), ως «Άδεια φροντιστή»: ορίζεται η άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, όπως ορίζεται παρακάτω. 

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για να λάβεις την “άδεια του φροντιστή” και ποιοι την δικαιούνται;

Σύμφωνα με το Άρθρο 29 για την Άδεια του φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158):

1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, δύναται να καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επειδή το έργο του φροντιστή είναι δύσκολο και απαιτητικό, γεμάτο έκτακτες ανάγκες παροχής φροντίδας, καλό είναι να  ενημερώσεις τον εργοδότη σου για τον ρόλο του φροντιστή που έχεις αναλάβει και να εξετάσετε μαζί ρυθμίσεις εργασίας που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τις δύο πλευρές – όπως για παράδειγμα το ευέλικτο ωράριο και η τηλεργασία. 

Διάβασε ακόμα:

Είσαι φροντιστής; Μάθε να φροντίζεις πρώτα τον εαυτό σου 

“ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ”: Έναρξη προγράμματος στήριξης φροντιστών