Στα επόμενα 2 λεπτά θα μάθεις:

-Ποια είναι τα hard και ποια τα soft skills.
-Ποιος είναι ο ρόλος της κριτικής σκέψης.


Οι άνθρωποι που επωμίζονται την διαδικασία των προσλήψεων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν υποψηφίους που να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές χωρίζονται σε hard skills και soft skills. Τα hard skills (σκληρές ή κάθετες δεξιότητες) είναι όλες εκείνες οι τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με την συγκεκριμένη θέση και με το κάθε επάγγελμα χωριστά. Τα soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες) είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνουμε και πλέον οι επιχειρήσεις τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημαντικότητά τους. Οι οριζόντιες δεξιότητες είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μεταφέρονται από ένα οποιοδήποτε πλαίσιο σε ένα άλλο, προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό. Στο σημερινό άρθρο θα επιχειρήσουμε να συγκεντρώσουμε τις βασικότερες από τις οριζόντιες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον σύγχρονο εργαζόμενο.

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η ικανότητα να επικοινωνεί κανείς αποτελεσματικά είναι εξαιρετικής σημασίας για όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Σε ότι αφορά την εργασία συγκεκριμένα, επικοινωνία σημαίνει στην πράξη άριστη χρήση του γραπτού και του προφορικού λόγου. Ο εργαζόμενος είναι σημαντικό να ξέρει να εκφράζεται ανάλογα την περίσταση, να γράφει μία αναφορά, να συντάσσει ένα επαγγελματικό e-mail, να μεταφέρει το μήνυμα ξεκάθαρα και με σαφήνεια, να δίνει σωστές οδηγίες και ξεκάθαρες πληροφορίες.

Τα χρησιμότερα εργαλεία δε στην αποτελεσματική επικοινωνία είναι η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Μία φράση που συνηθίζουμε να λέμε συχνά είναι «Να ακούς για να καταλάβεις και όχι απλά για να απαντήσεις». Αν κατανοήσεις στην πράξη αυτό που σου λέει ο συνομιλητής σου, τότε μόνο θα μπορείς να απαντήσεις δίνοντας την κατάλληλη απάντηση. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας θα μπορούσε κανείς να ενσωματώσει και τη δυνατότητα διαχείρισης συγκρούσεων.

Επίλυση προβλημάτων

Αν οι επιχειρήσεις δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα και έκτακτα περιστατικά, τότε θα είχαν ανάγκη το μισό από το προσωπικό που διαθέτουν στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει διότι καθημερινά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, έκτακτα περιστατικά και απρόβλεπτες καταστάσεις. Η επίλυση προβλημάτων είναι μια οριζόντια δεξιότητα που οι επιχειρήσεις αναζητούν στους εργαζόμενους τους. Το σίγουρο είναι ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία του ατόμου, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του, τόσο πιο εύκολα επιλύει προβλήματα…

Τα βασικά βήματα για την επίλυση προβλημάτων είναι:

-Σωστός ορισμός του προβλήματος

Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

Επιλογή βέλτιστης λύσης

Εφαρμογή λύσης

Αξιολόγηση αυτής

Διόρθωση όπου χρειάζεται

Ακολουθώντας κανείς τα παραπάνω βήματα σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι πολύ πιθανό να βρίσκει και την βέλτιστη για αυτό λύση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για όλα. Αν υπήρχε, όλες οι επιχειρήσεις θα έκαναν ακριβώς τα ίδια πράγματα και θα ήταν όλες επιτυχημένες. Ανάλογα τις συνθήκες, το πλαίσιο και ένα σύνολο από παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά οδηγούμαστε και σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ομαδική εργασία

Το να μπορεί κάποιος να εργάζεται σε ομάδα είναι εξαιρετικά σημαντικό και καθόλου εύκολο για κάποιους. Δεδομένου ότι και εγώ τείνω να είμαι συγκεντρωτική αρκετές φορές, κατανοώ πραγματικά όλους εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται να συνεργάζονται πάντα με άλλους για να φέρουν εις πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι όμως πραγματικά αναγκαίο και υποχρεωτικό τα άτομα να αναπτύξουν όσο περισσότερο μπορούν την συγκεκριμένη δεξιότητα.

Εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση φέρνει μια ομάδα και πολύ σπάνια έως ποτέ ένας άνθρωπος μόνος του. Αυτό βέβαια που είναι πολύ σημαντικό είναι οι άνθρωποι που ηγούνται μιας επιχείρησης να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική λειτουργία μιας ομάδας και την ομαδικότητα.

Οργάνωση και διαχείριση χρόνου

Δύσκολο πολύ.. πραγματικά! Ειδικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, όπου οι εργαζόμενοι συνήθως καλούνται να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά ένα εύρος από αρμοδιότητες σε συγκεκριμένο και αρκετές φορές περιορισμένο χρόνο, η δεξιότητα να οργανώνει και να διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά το χρόνο του είναι μία αναγκαία δεξιότητα. Το να ολοκληρώσεις αποτελεσματικά μια αρμοδιότητα δεν αρκεί αν αυτή δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα. Λίστες, πίνακες με τα σημαντικά και τα επείγοντα, σωστή ιεράρχηση είναι μερικές από τις τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο μας.

Προσαρμοστικότητα

Όσο και αν αυτή η δεξιότητα κάποιες φορές μπορεί να έχει και αρνητική χροιά, γεγονός είναι ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να διαθέτει ευελιξία, να έχει θετική στάση στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων και να μπορεί να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε νέες συνθήκες.

Οι οριζόντιες δεξιότητες είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου.

Κριτική σκέψη

Το να αναλύσει κανείς το τι είναι και κυρίως το τι απαιτείται για την κριτική σκέψη ενδεχομένως να είναι ένα άρθρο από μόνο του. Στην παρούσα φάση, μπορούμε σύντομα να αναφέρουμε ότι η ικανότητα του ατόμου να βλέπει πίσω από τις γραμμές, να κατανοεί και να καταλαβαίνει περισσότερα από τα προφανή, είναι μια δεξιότητα που δεν θα μας βοηθήσει μόνο στην εργασία μας αλλά στη ζωή μας την ίδια! Αναστοχάσου, αμφισβήτησε, αποδόμησε, ανάλυσε, δες βαθύτερα, δες τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες… Αυτά θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις σε μέγιστο βαθμό την κριτική σκέψη.

Οι παραπάνω οριζόντιες δεξιότητες σε συνδυασμό με μια σειρά από προσωπικά χαρακτηριστικά όπως ευγένεια, ακεραιότητα, εργασιακή ηθική, δημιουργικότητα, συνέπεια, ικανότητα για εμπιστοσύνη βοηθούν τον εργαζόμενο να ισχυροποιεί τη θέση του και να εξελίσσεται σε όποιο επάγγελμα και αν σταδιοδρομεί.

Και αν δεν έχω όλα τα παραπάνω, μπορώ να τα αποκτήσω;

Φυσικά! Όλα μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος, αρκεί να το θελήσει πραγματικά και να προσπαθήσει για αυτό. Οι οριζόντιες δεξιότητες είναι κάτι πολύ παραπάνω από την απλή αναγραφή τους στο βιογραφικό μας σημείωμα. Είναι πλέον κοινότυπο στο κάτω μέρος ενός βιογραφικού να αναφέρονται συγκεκριμένες οριζόντιες δεξιότητες. Οι δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στα βιογραφικά περισσότερο είναι οι επικοινωνιακές, η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα και οι οργανωτικές. Η απλή αναγραφή των δεξιοτήτων αυτών στο βιογραφικό μας δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι τις διαθέτουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο υποψήφιος να το τεκμηριώσει κατά την διάρκεια της συνέντευξης και ακόμα σημαντικότερο να το αποδεικνύει καθημερινά στην εργασία του.

Αρχική δημοσίευση από τη Μαρία Γιαμπουλάκη στο epixeiro.gr.

Διάβασε ακόμα:

Θες Να Μείνεις Περισσότερο Σε Μία Δουλειά; Ίσως Πρέπει Να Αλλάξεις Browser!

Νέος Στη Δουλειά; 5+1 Συμβουλές Για Ομαλή Μετάβαση Στην Επαγγελματική Ζωή

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.