Πώς οι οργανισμοί βγάζουν τον καλύτερο εαυτό των εργαζομένων τους; Έρευνα πάνω στο human resource management έχει αποκαλύψει ότι μια κύρια πρακτική είναι η εμπλοκή των εργαζομένων: η δυνατότητα οι εργαζόμενοι να παίρνουν τις αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά τους και να συμβάλλουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων του οργανισμού. Ένας υψηλός βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων δημιουργεί εργασιακά περιβάλλοντα που περιέχουν έντονο το αίσθημα του κινήτρου και εστιάζουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Και αυτό είναι το είδος εργασίας που πρέπει να υιοθετήσουν οι οργανισμοί για να πετύχουν τα επιθυμητά επίπεδα καινοτομίας και προσαρμοστικότητας στις τεχνολογικές αλλαγές σε μια οικονομία που κινητοποιείται από τη γνώση.

Η έκθεση εξετάσει τις εμπειρικές αποδείξεις ότι οι εργασιακοί χώροι, όπου η εμπλοκή των εργαζομένων είναι υψηλή, καταφέρνουν να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό των εργαζομένων τους, συγκριτικά με εργασιακούς χώρους με χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής. Εξετάζει την επίδραση δυο παραγόντων στην απόδοση: της αφοσίωσης στην εργασία και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Τα ευρήματα της έρευνας

-Συνολικά, 29% των εργαζομένων στην Ε.Ε, στη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται με τρόπο που παρέχει ένα υψηλό επίπεδο εμπλοκής των εργαζομένων, δηλαδή οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τις δικές τους πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά τους και τη συνεισφορά τους, είτε ατομικά, είτε συλλογικά, σε αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό. 

-Σχεδόν οι μισοί εργάζομενοι (47%) που δουλεύουν σε ένα οργανισμό που υποστηρίζει τη μεγάλη συμμετοχή αναφέρουν υψηλό επίπεδο αφοσίωσης στην εργασία, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από αυτούς που εργάζονται σε οργανισμούς με χαμηλό επίπεδο συμμετοχής (24%). Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι επιδεικνύουν μια πιο θετική στάση απέναντι στη δουλειά τους. Λείπουν πιο σπάνια, είναι πιο πιθανό να προσπαθήσουν περισσότερο, προτιμούν να συνταξιοδοτηθούν αργότερα και αναφέρουν υψηλά επίπεδα ευεξίας. 

-Οι οργανισμοί υψηλής συμμετοχής παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων, κυρίως όμως των πρακτικών γνώσεων. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι πιο πιθανό να προάγει την πρακτική εξειδίκευση που ενισχύει την καινοτόμα σκέψη και να αυξήσει την ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και τα περιβάλλοντα αγοράς.

-Οι οργανισμοί που προάγουν την υψηλή εμπλοκή των εργαζομένων φαίνεται να εξισώνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Οι διαφορές στις ευκαιρίες μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ικανών εργαζομένων είναι μικρότερες. 

-Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η ελευθερία των λιγότερο ικανών εργαζομένων, αν οι εργοδότες είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν την απόδοση του εργατικού δυναμικού ως συνόλου.

Μάθετε περισσότερα για τα εταιρικά μας προγράμματα σήμερα.

Διάβασε ακόμα:

Έρευνα: Λιγότερα μηνύματα και βιντεοκλήσεις, περισσότερες κλήσεις

Έρευνα: Η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας

Author(s)

  • Ελίζα Σακκά

    Content Editor

    Η Ελίζα Σακκά είναι content editor και social media manager.