1. ‘Οροι Χρήσης

1.1. Ιδιοκτησία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.thriveglobal.gr (εφεξής η «Σελίδα»), αποτελεί ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «THRIVE ANTENNA GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRIVE ANTENNA GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με ΑΦΜ 800861999, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι στη συμβολή των οδών Θεοτοκοπούλου και Αστροναυτών αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «η Εταιρία»). Η Σελίδα παρέχει στους χρήστες δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης ή/και ψυχαγωγίας με τη μορφή κειμένων, εικόνων και/ή βίντεο.

1.2. Χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της Σελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Κάθε επισκέπτης της Σελίδας πρέπει πρωτίστως να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιονδήποτε εξ αυτών πρέπει άμεσα να διακόψει κάθε χρήση της Σελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής επισκόπησης. Εάν ο επισκέπτης προβεί σε χρήση της Σελίδας θεωρείται ότι έχει ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης στο σύνολο τους (εφεξής ο «Χρήστης»).

1.3. Περιεχόμενο

Η Σελίδα και όλο το περιεχόμενό της (ενδεικτικά, το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, τα οπτικοακουστικά βίντεο, καθώς και οι επιλογές σχεδιασμού και αισθητικής) υπόκεινται σε προστατευόμενα από τον νόμο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία είτε πρωτογενώς είτε κατόπιν μεταβίβασης τους από τους δικαιούχους, βάσει ειδικότερων συμβάσεων παραχώρησης/αδειών χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση αυτών από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο καθώς επίσης απαγορεύεται και πάσης φύσεως αντιγραφή/αποθήκευση/καταφόρτωση αυτών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κοινοποίηση των κειμένων με τη μορφή άρθρων (συνοδευόμενων ή μη από εικόνες ή/και βίντεο) της Σελίδας μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης των Χρηστών με απαραίτητη προϋπόθεση την αναφορά της Σελίδας ως πηγή εύρεσης του ως άνω περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε στοιχείο της Σελίδας και του περιεχομένου της ή να παρεμβάλετε κάποιο άλλο τρίτο στοιχείο σε αυτό ούτε να παρακάμψετε ή να προσβάλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας και ελέγχου της Σελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων που προέρχονται από τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Σελίδας.

1.4. Ευθύνες

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών αλλά και οιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στη Σελίδα. Το περιεχόμενο της Σελίδας το οποίο συνίσταται κυρίως σε κείμενα υπό μορφή άρθρου τυχόν συνοδευόμενα από εικόνες ή/και βίντεο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ιατρική συμβουλή, θεραπεία ή άλλη συναφή επιστημονικά τεκμηριωμένη υπόδειξη ή/και παραίνεση και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.

1.5. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η Σελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία Νewsletter αυτής, προκειμένου να δέχεστε στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου πληροφορίες για οτιδήποτε νέο περιεχόμενο αναρτάται στη Σελίδα. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν να καταχωρήσετε προς τον ως άνω σκοπό είναι το ονοματεπώνυμό σας καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα ως άνω στοιχεία θα τηρηθούν ως απόρρητα σε αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και θα επεξεργάζονται από την Εταιρεία ή από τους τρίτους κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η Εταιρία δεν πρόκειται σε κάθε περίπτωση να προβεί στη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους ενδέχεται η Εταιρία να συνεργάζεται με σκοπό τη λειτουργία της Σελίδας και τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή με δικαστική απόφαση. Η Σελίδα παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα να ενημερωθούν οποτεδήποτε για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία και να αιτηθούν οποτεδήποτε τη διαγραφή αυτών από τα αρχεία της Εταιρείας.

1.6. Χρήση Cookies

H Σελίδα κάνει χρήση Cookies προκειμένου να ενημερωνόμαστε για τους επισκέπτες της Σελίδας και άλλες ενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του Χρήστη με την Σελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Χρήσης Cookies της Σελίδας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Όρων Χρήσης.

1.7. Τοποθέτηση Προϊοντων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναφέρει ή να παραθέτει μέσω της Σελίδας ιστοσελίδες τρίτων μερών με τη μορφή υπερσυνδέσμου (hyperlink). Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων μερών. Οποιαδήποτε αναφορά ή και υπερσύνδεσμος ιστοσελίδας τρίτων μερών, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (λ.χ. πώληση) που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Επιπρόσθετα, στη Σελίδα προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Η Σελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων ή ανακριβειών ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές.

1.8. Εγγύησεις

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Σελίδα, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Σελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα παρατίθεται σε αυτήν ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

1.9. Λειτουργία

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τη λειτουργία της Σελίδας.

1.10. Κανόνες Χρηστών

Ο Xρήστης δεσμεύεται να κάνει χρήση της Σελίδας αποκλειστικώς και μόνον κατά τρόπο συμβατό με τους Όρους χρήσης και τον νόμο καθώς και για νόμιμους σκοπούς. Οφείλει επίσης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία της Σελίδας ή των servers ή να δυσχεραίνουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Σελίδας προς τους λοιπούς Χρήστες ή την πρόσβαση από τους τελευταίους σε αυτήν.

1.11. Τροποίηση Όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης. Οι νέοι όροι χρήσης ισχύουν αυτόματα από την ανάρτηση τους στη Σελίδα. Οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν συχνά τους Όρους Χρήσης.

1.12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει και αφορά τους Όρους Χρήσης αλλά και τη Σελίδα εν γένει συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

2. Πολιτική Χρήσης Cookies, Tracking pixels και Tracking Links

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Σελίδας και μια άριστη εμπειρία για τους χρήστες της χρησιμοποιούμε μια σειρά από διαδεδομένες τεχνολογίες που συλλέγουν στατιστικά, επιτρέπουν την προσωποποίηση του περιεχομένου και την προβολή διαφημίσεων και βασίζονται κυρίως σε cookies.

2.1 Τι είναι τα cookies, τα tracking pixels και τα tracking links

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος που επισκέπτεστε αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό, ο διαδικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα και αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας. Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα. Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας αλλά και για να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. Αυτές οι στατιστικές μας βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η Σελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπ��κά δεδομένα σας μέσω αυτών.

Αντίστοιχα, τα tracking pixels είναι διαφανείς εικόνες που τοποθετούνται σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δείχνουν ότι έχετε επισκεφτεί μια σελίδα ή έχετε διαβάσει ένα email και τα tracking links είναι σύνδεσμοι που περιέχουν κωδικούς και μας ενημερώνουν ότι τον έχετε πατήσει.

2.2. Τι είδη cookies χρησιμοποιεί ή ενδέχεται κατά καιρούς να χρησιμοποιεί η Σελίδα

Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας (τα οποία λήγουν μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης), όσο και μόνιμα cookies (τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα). Τα cookies ανάλογα με τη χρήση τους χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες: 

Τύπος CookieΣκοπόςΕνεργόΕξαίρεση
Απαραίτητα
(Essentials)
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας, γι αυτό και μένουν ενεργά.[inactive tickbox]Καθώς αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν είναι δυνατή η εξαίρεση.
Στατιστικά/Επιδόσεων
(Statistics)
Αυτά τα cookies τα χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε την πρόσβαση στο site, τη χρήση και απόδοσή της. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένα κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους για τη διατήρηση, τη λειτουργία, και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Ειδικά για τα email, τα χρησιμοποιούμε για να λάβουμε πληροφορίες, όπως εάν ανοίξατε το email ή κάνατε κλικ σε κάποιο σύνδεσμο από το περιεχόμενό του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των email μας και να διασφαλίσουμε ότι περιέχουν ενδιαφέρον περιεχόμενο.[tickbox]«ενεργό» default/pretickedGoogle Tag ManagerGoogle AnalyticsGoogle OptimizeΕάν δεν θέλετε η Google να συλλέγει πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της επέκτασης προγράμματος πλοήγησης Opt-out Browser Add-on 
Διαφήμισης
(Marketing)
Αυτά τα cookies τα χρησιμοποιούμε για να να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά των διαφημίσεων που προβάλουμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά μέσα μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.[tickbox]«ενεργό» default/pretickedGoogle DoubleClickGoogle AdWords
Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τα cookies διαφήμισης της Google εδώ.Facebook

2.2.1 Ποια cookies χρησιμοποιεί η Σελίδα

Η Σελίδα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα απευθείας. Αδειοδοτεί τρίτες εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.

COOKIEΠΑΡΟΧΟΣΧΡΗΣΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
__cfduidCloudFlareΑξιολογεί την ασφάλεια του δικτύου.
Απαραίτητα
(Essentials)
CookieConsentThrive GlobalΑποθηκεύει την συναίνεση του χρήστη για τα cookies.Απαραίτητα
(Essentials)
_dc_gtm_UA-#Google Tag ManagerΦορτώνει τον κωδικα του Google Analytics.Στατιστικά
(Statistics)
_gaGoogle AnalyticsΕξάγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τη χρήση της Σελίδας.Στατιστικά
(Statistics)
_gidGoogle AnalyticsΕξάγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τη χρήση της Σελίδας.Στατιστικά
(Statistics)
__gadsDoubleClickΚαταγράφει τις διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης.Διαφήμισης
(Marketing)
ads/ga-audiencesAdWordsΔημιουργεί μια ανώνυμη λίστα με τους επισκέπτες του site με σκοπό να είναι δυνατή η στόχευση τους για διαφημιστικούς λόγους.Διαφήμισης
(Marketing)
collectGoogle AnalyticsΕξάγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τη χρήση της Σελίδας.Στατιστικά
(Statistics)
frFacebookΣυλλέγει πληροφορίες για την απόδοση των διαφημίσεων του Facebook.Διαφήμισης
(Marketing)
GoogleAdServingTestDoubleClickΚαταγράφει τις διαφημίσεις που βλέπει ο χρήστης.Διαφήμισης
(Marketing)
IDEDoubleClickKαταγράφει τις ενέργειες του χρήστη έπειτα από την προβολή διαφήμισης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της.Διαφήμισης
(Marketing)
test_cookieDoubleClickΕλέγχει εάν ο browser υποστηρίζει cookies.Διαφήμισης
(Marketing)
trFacebookΜετρά την απόδοσης των διαφημίσεων του Facebook.Διαφήμισης
(Marketing)
_gaexpGoogle OptimizeΣυλλέγει δεδομένα για να αξιολογήσει τα Α/Β test (πειράματά) του.Στατιστικά
(Statistics)

2.3 Διαχείριση των cookies και άλλες προτιμήσεις

Πολλά προγράμματα περιήγησης (browser) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το browser ώστε να μην δέχεται ή να διαγράφει ορισμένα cookies. Μπορεί να είστε σε θέση να διαχειριστείτε και άλλες τεχνολογίες με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις του browser.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν επιλέξετε να αποκλείσετε (block) τα cookies, κάτι τέτοιο μπορεί να αποτρέψει συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας να λειτουργούν.

Ένα άλλο διαθέσιμο εργαλείο είναι το εργαλείο Opt-Out Tool της Network Advertising Initiative, στη διεύθυνση Networkadvertising.org/choices. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση των πληροφοριών για τις ηλεκτρονικές δραστηριότητές σας για ηλεκτρονική συμπεριφορική διαφήμιση από εταιρείες μέλη της NAI.

Στην συσκευή κινητού σας, μπορείτε επίσης να έχετε μια ρύθμιση «Παρακολούθηση ορίου διαφημίσεων» (Limit Ad Tracking) (σε συσκευές με το λειτουργικό iOS, τύπου Android), η οποία σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των app από εσάς για σκοπούς που εξυπηρετούν διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμα και αν αρνηθείτε τη συμμετοχή χρησιμοποιώντας τους παραπάνω μηχανισμούς, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2.3.1 Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies στον υπολογιστή σας. Συνήθως, οι περιηγητές ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο site, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies. Επιπρόσθετα, μπορείτε να διαγράφετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, θα επηρεαστεί η ποιότητα της περιήγησης σας στη Σελίδα και θα περιοριστεί η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

2.4 Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και πώς μπορείτε να τα αποκλείσετε, επισκεφτείτε τα allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Ευρώπη) ή aboutads.info/choices (Ηνωμένες Πολιτείες). Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].