Η πανδημία άλλαξε και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Ο Νίκος Μοσχάτος, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture εξηγεί πώς πρέπει να δράσουν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα της εποχής.

Με βάση τη διεθνή και τοπική εμπειρία της Accenture, τι πιστεύετε πως πρέπει να κάνουν οι εταιρείες σήμερα για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων τους, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης; 

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη μας «Care to Do Better: Building Trust to Leave Your People and Your Business Net Better Off», οι εταιρείες, εστιάζοντας σε έξι θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες στην εργασία, μπορούν να ξεκλειδώσουν το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων των εργαζομένων τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να δουν σημαντική αύξηση της επιχειρηματικής τους απόδοσης. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη εισάγει ένα νέο πλαίσιο που ονομάζεται «Θετικό Πρόσημο» (Net Better Off), το οποίο εστιάζει σε έξι διακριτές και αλληλένδετες διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι επικεφαλής των εταιρειών για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων τους:

 • Συναισθηματική και ψυχική. Δημιουργία θετικών συναισθημάτων και διατήρηση ψυχικής ευεξίας (π.χ. αίσθημα ολοκλήρωσης, ευτυχίας, ικανοποίησης και αισιοδοξίας).
 • Σχεσιακή. Καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» και της ένταξης, καθώς επίσης δημιουργία ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Φυσική. Προώθηση της καλής φυσικής υγείας ώστε να αντιμετωπίζεται ευκολότερα η φυσιολογική πίεση της καθημερινότητας.
 • Χρηματοοικονομική. Παροχή οικονομικής ασφάλειας και δίκαιων ευκαιριών για μελλοντική οικονομική σταθερότητα και πρόοδο.
 • Σκοπός. Προαγωγή του αισθήματος ότι καθένας συμβάλλει θετικά στον κόσμο, ότι η ζωή έχει νόημα και έναν ευρύτερο σκοπό πέρα από τα όρια του μεμονωμένου ατόμου.
 • Εργασιακή. Ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων και δεξιοτήτων -με ζήτηση στην αγορά- που διευκολύνουν την απόκτηση καλών θέσεων εργασίας και δίκαιων ευκαιριών εξέλιξης.

Μιλήσατε για «Θετικό Πρόσημο». Πώς επηρεάζει τη δυναμική των ανθρώπων και τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά για εργαζομένους και επιχειρήσεις; 

Ένα βασικό εύρημα της μελέτης είναι πως το 64% της δυναμικής ενός ανθρώπου, η οποία προσδιορίζεται από την ικανότητα του να αξιοποιεί και να εξελίσσει τις δεξιότητές του καθημερινά, επηρεάζεται από το εάν αισθάνεται καλύτερα ή όχι σε σχέση με αυτές τις έξι διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, παρότι ο σκοπός καθώς επίσης οι συναισθηματικές και σχεσιακές διαστάσεις αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες θετικής συμπεριφοράς των εργαζομένων, οι περισσότεροι εργοδότες εστιάζουν τις προσπάθειές τους μόνο στις εργασιακές και οικονομικές διαστάσεις. 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εμπνέει εμπιστοσύνη και βοηθά τους ανθρώπους να εργαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, εξελίσσει τόσο το άτομο όσο και την επιχείρηση – και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή. Αναμφίβολα, οι υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις θα περάσουν, αλλά οι άνθρωποι θα θυμούνται πάντα τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρθηκαν και θα επιλέξουν για ποιον θέλουν να εργάζονται και με ποιον να συνεργάζονται. Οι εταιρείες που το αναγνωρίζουν και βοηθούν τους ανθρώπους τους να αποκτήσουν «Θετικό Πρόσημο», θα βγούνε νικητές στην εργασιακή αγορά του μέλλοντος.

Πώς οικοδομείται όμως το «Θετικό Πρόσημο»; Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας βέλτιστες πρακτικές και κατευθύνσεις;

Καταρχάς να αναφέρω ότι η μελέτη εντόπισε ένα σημαντικό χάσμα προ-πανδημίας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για να αποκτήσουν οι άνθρωποι το Θετικό Πρόσημο στην εργασία – με το 67% των εργαζομένων σε σχέση με 35% των CXOs να λένε τότε ότι την ευθύνη φέρει ο εργοδότης. Ωστόσο, αυτό το κενό έχει συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας – σε 78% έναντι 50% – υποδηλώνοντας ότι οι CXO κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αναλαμβάνουν την ευθύνη για να δημιουργήσουν το πλαίσιο «Θετικού Προσήμου», αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνος ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις προσδοκίες των εργαζομένων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι εταιρείες που δημιουργούν θετικό πρόσημο στους εργαζομένους τους και εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές θα μπορούσαν να επιτύχουν έως και 5% αύξηση των εσόδων τους, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. 

Όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, στο πλαίσιο της μελέτης ταξινομήθηκαν περισσότερες από 20 πρακτικές που συμβάλλουν στο θετικό πρόσημο και βελτιώνουν την επιχειρηματική απόδοση, και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι πέντε αποδοτικότερες. Συγκεκριμένα:

 • Προωθήστε τη συνεχή μάθηση για να διασφαλίσετε ένα future-ready ευέλικτο δυναμικό.
 • Αφουγκραστείτε τις ανάγκες των εργαζομένων σας, ενισχύοντας τους με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
 • Αξιοποιείστε την τεχνολογία για να επιτρέψετε ευέλικτη και δημιουργική εργασία για το εργατικό σας δυναμικό, το οποίο ολοένα και περισσότερο είναι γεωγραφικά διασκορπισμένο
 • Γίνετε πρωταθλητές στην ευημερία και στην ισότητα του εργατικού σας δυναμικού. Η ασφάλεια και οι σχεσιακές ανάγκες είναι πιο σημαντικές από ποτέ.
 • Ορίστε και μοιραστείτε τους δείκτες μέτρησης των εργαζομένων σας. Προωθήστε την διαφορετικότητα και την ισότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή σας σε θέματα που έχουν σημασία για τους εργαζομένους σας.

Όλα όσα περιγράψατε σκιαγραφούν ένα νέο πλαίσιο για τους Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων, όπως κι εσείς. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του σύγχρονου CHRO;

Οι επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων οφείλουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης τους, προωθώντας τις διαστάσεις του «Θετικού Προσήμου» και υλοποιώντας τις πρακτικές που αναφέραμε. 

Εν συντομία, ως CHROs καλούμαστε να λειτουργήσουμε πέρα ​​τα τετριμμένα, αν θέλουμε την αποτελεσματικότητα και την εκτέλεση διαδικασιών, τη δημιουργία εμπειριών με έμφαση στους εργαζομένους και το ευρύτερο περιβάλλον τους, επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση της επιχείρησης.

O Νίκος Μοσχάτος διαθέτει συνολική εμπειρία 25 ετών σε έργα ανάπτυξης λύσεων Πληροφορικής σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, κυρίως σε ρόλο Project Manager. Η επαγγελματική του πορεία στην Accenture Ελλάδος ξεκίνησε το 2000 ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων σε θέματα Τεχνολογίας και Πληροφορικής, όπου για 7 έτη ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση έργων για επιχειρήσεις στους κλάδους Τηλεπικοινωνιών, Λιανικού Εμπορίου και Χρηματοοικονομικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τον Ιούνιο του 2007 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture στην Ελλάδα. Παράλληλα με τον ρόλο του στην Ελλάδα, έχει διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής HR στην Accenture Ουγγαρίας και Σλοβακίας με κύρια καθήκοντα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής HR. Από το 2015, ταυτόχρονα με τα καθήκοντα του στην Ελλάδα, κατέχει το ρόλο του επικεφαλής HR για το γραφείο της Accenture Βουλγαρίας, τη σύσταση του οποίου ανέλαβε ο ίδιος. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος διπλώματος Πληροφορικής (Computer Analysis and Programming).

Διάβασε ακόμα:

Έρευνα: Ο μέσος εργαζόμενος βιώνει burnout στην ηλικία των 32 ετών

3 τρόποι που η ενσυναίσθηση θα σε κάνει πιο αποδοτικό στη δουλειά σου

Author(s)

 • Η συντακτική ομάδα του Thrive Greece αποτελείται από δημοσιογράφους και επιστημονικούς συνεργάτες από τον χώρο της υγείας και της ευεξίας, της αποδοτικότητας, της ψυχολογίας, της αυτοβελτίωσης, της διατροφής και του fitness.