Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Γιατί τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα τη δέσμευση.
-Γιατί η αναγνώριση είναι το Α και το Ω για έναν εργαζόμενο.


Ανέκαθεν μία μεγάλη επιθυμία και στόχος των επιχειρήσεων ήταν να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι εργαζόμενοι να νιώσουν συναισθηματικά δεσμευμένοι και ικανοποιημένοι από την εργασία τους και την επιχείρηση στην οποία εργάζονται – ποια είναι τα μυστικά της επαγγελματικής ευεξίας; – και να μην αναζητούν κάποια νέα θέση εργασίας σε άλλη εταιρεία.

Και αυτό επειδή καμία επιχείρηση δεν θέλει να χάνει εργαζόμενους με καλή ή εξαιρετική απόδοση αλλά και επειδή το κόστος και ο χρόνος εκπαίδευσης ενός νέου υπαλλήλου που θα αντικαταστήσει εκείνον που αποχώρησε, την πονάει ιδιαίτερα. Ακόμη και τώρα, που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι είναι ένας βασικός παράγοντας βιωσιμότητας μίας επιχείρησης και γι’ αυτό το λόγο η επίτευξη της εργασιακής τους δέσμευσης πρέπει να είναι μέσα στους στόχους της, ιδιαίτερα όταν αυτή χρειάζεται να αλλάξει τα δεδομένα λειτουργίας της λόγω της κατάστασης και πρέπει να προσαρμόσει και το εργατικό δυναμικό σε αυτά, με ομαλό τρόπο.

Πώς η συνήθεια οδηγεί στη δέσμευση

Η συνήθεια λοιπόν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να πετύχουμε αύξηση της παρακίνησης των εργαζομένων, με απώτερο σκοπό την εργασιακή τους δέσμευση. Και πιο συγκεκριμένα, να χρησιμοποιήσουμε τις συνήθειες και τον τρόπο που λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προκειμένου να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά ενός εργαζόμενου και να την ευθυγραμμίσουμε με τις αξίες και τους στόχους της επιχείρησης, για να πάρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών με τη χρήση ανταμοιβών.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λοιπόν χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο σήμα, προκειμένου να καταλάβει ποια συμπεριφορά ή ρουτίνα, από αυτές που γνωρίζει, πρέπει να ενεργοποιήσει για να κάνει κάποια ενέργεια, από αυτές που ήδη έχει καταγραφεί ως συνήθεια. Οι συνήθειες δηλαδή είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να αυτοματοποιεί τις διάφορες εργασίες και να ξοδεύει λιγότερη ενέργεια, την οποία χρειάζεται για να αντιληφθεί, να επεξεργαστεί και να μετατρέψει τελικώς σε συνήθεια, μία καινούρια συμπεριφορά ή γεγονός.

Πώς θα αλλάξουμε μία συμπεριφορά

Αν λοιπόν επιθυμούμε να αλλάξουμε μία συμπεριφορά, τότε αρχικά θα πρέπει να βρούμε το σήμα εκείνο που θα χρησιμοποιήσουμε ως μέσο. Αν για παράδειγμα θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους σε μία διαφορετική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών, την οποία επιλέξαμε να αλλάξουμε λόγω π.χ. περιορισμένου budget πλέον, το σήμα είναι μία συγκεκριμένη εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.

Το δεύτερο βήμα μετά το σήμα είναι η συμπεριφορά. Ποιες πράξεις πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή η εφαρμογή της νέας διαδικασίας στην εργασία; Οι πράξεις αυτές αποτελούν τη νέα συμπεριφορά που θέλουμε να υιοθετήσει ο εργαζόμενος και να μετατραπεί σε συνήθεια στον εγκέφαλό του. Τι θα παρακινήσει όμως έναν εργαζόμενο ώστε να ακολουθήσει αυτό τον νέο τρόπο εργασίας, όχι απλώς επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλει να συμμετέχει σε αυτό και θα το κάνει δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, κρατώντας έτσι υψηλό και το επίπεδο της απόδοσής του; Αυτό είναι κάποιο είδος ανταμοιβής που θα λάβει. Η ανταμοιβή δηλαδή είναι αυτή που θα καθορίσει αν ο εγκέφαλος θα ενεργοποιήσει την επιθυμητή συμπεριφορά, όταν λάβει το σήμα (την εργασία που πρέπει να γίνει) και αυτό θα γίνει μόνο αν η ανταμοιβή είναι κάτι που επιθυμεί, και περιμένει, και που θα ενεργοποιήσει την έκκριση ενδορφινών, λόγω της ευχαρίστησης που θα νιώσει ο εργαζόμενος στη σκέψη της ανταμοιβής. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του εγκεφάλου σε νέες συνήθειες να εστιάζουμε την προσοχή του εργαζομένου στην ανταμοιβή.

Και τι είδους ανταμοιβές μπορούμε να προσφέρουμε, και ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης, όπου οι ανταμοιβές οικονομικής φύσεως είναι τις περισσότερες φορές εκτός συζήτησης; Υπάρχει τρόπος να παρακινήσουμε το προσωπικό με άλλα μέσα, καθώς το εκπαιδεύουμε σε νέα δεδομένα, και να διατηρήσουμε την εργασιακή δέσμευση; Πόσο ισχυρό είναι το οικονομικό κίνητρο για έναν εργαζόμενο; Έρευνες έχουν δείξει πως αυτό ισχύει μέχρι ένα σημείο και πως όταν μιλάμε για εργασιακή δέσμευση και παρακίνηση, τα εσωτερικά, και αυτά που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά και την ψυχολογία, είναι τα κίνητρα εκείνα που παρακινούν και δεσμεύουν θετικά τους εργαζόμενους με μία επιχείρηση.

Είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του εγκεφάλου σε νέες συνήθειες να εστιάζουμε την προσοχή του εργαζομένου στην ανταμοιβή.

Ποια εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα

1.Ανταμοιβή μέσω της παιχνιδοποίησης: Μετατρέψτε την διαδικασία εκμάθησης της νέας συνήθειας σε παιχνίδι. Ποιος δεν θέλει να δουλεύει σε μία εταιρεία, όπου μπορεί ταυτόχρονα να περνάει καλά, νιώθοντας ότι συμμετέχει σε ένα παιχνίδι; Το κάνουν άλλωστε και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να πραγματοποιηθεί – απλώς έναν πίνακα όπου ο κάθε εργαζόμενος θα παίρνει πόντους κάθε φορά που ακολουθεί σωστά τη νέα διαδικασία και, στο τέλος του μήνα, ο καλύτερος θα κερδίζει ένα βραβείο, που όμως θα είναι κάτι που πραγματικά θα αποτελεί θετικό κίνητρο.

2.Αναγνώριση της καλής απόδοσης και σωστής εφαρμογής της νέας ρουτίνας: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αναγνώριση. Αποτελεί μία από τις βασικές έξι ανθρώπινες ανάγκες τους. Κάθε φορά που το αξίζουν λοιπόν πάρτε την ευκαιρία να τους το αναγνωρίσετε και μην το αφήνετε για αργότερα, γιατί ενδέχεται να μην το κάνετε και ποτέ. Είτε κατ’ ιδίαν, είτε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προσωπικού, η έκφραση της αναγνώρισης για τη σωστή και αποδοτική εφαρμογή της νέας συνήθειας από κάποιον εργαζόμενο, αποτελεί ισχυρό όπλο στην εκπαίδευση του εγκεφάλου του, καθώς το αίσθημα ευχαρίστησης που νιώθει θα τον κάνει να αναζητά την επανάληψη της συγκεκριμένης συνήθειας για να νιώσει την ευχαρίστηση ξανά.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν εργαλεία σαν τα παραπάνω, μπορείτε να εκπαιδεύσετε ομαλά τους εργαζομένους σας σε νέες διαδικασίες και στη νέα οικονομική πραγματικότητα, μέσα από την ανάπτυξη νέων συνηθειών, αλλά και να το κάνετε με ευχάριστο τρόπο που θα τους παρακινήσει. Γιατί ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να λειτουργούμε όσο καλύτερα μπορούμε, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα εργασίας στην επιχείρηση, που κανείς εργαζόμενος δεν θα θέλει να αφήσει – όχι επειδή δεν μπορεί – αλλά επειδή πραγματικά του αρέσει να δουλεύει σε αυτήν.

Αρχική δημοσίευση από την Βαλεντίνα Κόρδη στο epixeiro.gr

Διάβασε ακόμα:

Έρευνα: Τι Αναζητούν Οι Millennials Στο Περιβάλλον Εργασίας Τους

Αγάπησε Ξανά Τη Δουλειά Που Ήδη Κάνεις

Author(s)

  • epixeiro.gr

    Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

    Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.