Στα επόμενα 4 λεπτά θα μάθεις:

-Τι σημαίνει το αρκτικόλεξο VUCA.
-Πώς το coaching μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία.


Σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η μεταβλητότητα, η αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα και η ασάφεια που στη γλώσσα του coaching ορίζουμε ως VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)-οι έννοιες του επιχειρηματικού πλάνου, της επιχειρησιακής στρατηγικής, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των πωλήσεων, της επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και όλων των εννοιών του management επηρεάζονται και χρήζουν αναθεώρησης και νέας προσέγγισης. 

Η τεχνολογία παίρνει τα σκήπτρα αυτής της αλλαγής και θέτει νέες βάσεις για την δομή των σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Η πληθώρα, καθώς και η ταχύτητα των πληροφοριών και των δεδομένων αναγκάζουν τη μετάβαση σε νέα μοντέλα διοίκησης και ανάπτυξης.

Ο ρόλος ενός Coach σε μια εποχή με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στην αλλαγή κουλτούρας των επιχειρήσεων, καθώς και να εκπαιδεύσει την επιχείρηση στα νέα μοντέλα διοίκησης.

Με ποιους τρόπους, όμως, μπορεί να βοηθήσει το Coaching μια μικρομεσαία επιχείρηση; 

Αλλαγή εταιρικής κουλτούρας

Το coaching θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες να ενσωματώσουν στην κουλτούρα νέες έννοιες του management και να αναθεωρήσουν τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Μερικές από αυτές τις νέες έννοιες είναι οι εξής: η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και διαχείρισης χρόνου, καθώς και σε σχέση με τη διαχείριση ενέργειας (Productivity = Time Management + Energy Management). Επίσης, το πέρασμα από τον έλεγχο (From Controlling) στην ενδυνάμωση (To Empowering) ή από τον αυστηρό Προγραμματισμό (From Planning) στον πειραματισμό (To Experimentation). Και φυσικά πολλά άλλα τα οποία θα αναλύσουμε σε μελλοντική αρθρογραφία. 

Επαναπροσδιορισμός οράματος

Κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται να αλλάξει είναι ο σκοπός του επιχειρηματία. Ο  επιχειρηματίας χρειάζεται, όχι μόνο να επαναπροσδιορίσει το όραμα του, αλλά και να το εναρμονίσει με τους προσωπικούς του στόχους για να καταφέρει μακροπρόθεσμα να έχει ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό θα του εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Πάνω σε αυτό το Coaching μπορεί να τον βοηθήσει  να: 

-Αποσαφηνίσει το όραμα της επιχείρησης και να κάνει αξιολόγηση της δυναμικής του εξέλιξης.

-Να επαναπροσδιορίσει το προσωπικό όραμα και το πλάνο προσωπικής ανάπτυξης του.

-Να εναρμονίσει το όραμα των μετόχων, στις περιπτώσεις που δεν είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας.

Προσδιορισμός ξεκάθαρων και μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων

Έχοντας ολοκληρώσει τον επαναπροσδιορισμό του οράματος χρειάζεται η επιχείρηση να θέσει νέους ξεκάθαρους και μετρήσιμους επιχειρηματικούς στόχους. Μια αδυναμία που συχνά αντιμετωπίζουμε στις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη αυτών των στόχων που θα μπορούν παράλληλα να ενδυναμώνουν και το προσωπικό της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση το Coaching συμβάλλει αποτελεσματικά στον σχεδιασμό πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης και στον προσδιορισμό ξεκάθαρων και μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων.

Ενδυνάμωση ηγέτη – επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας  ηγέτης της επιχείρησης χρειάζεται να ενδυναμωθεί, να υιοθετήσει νέες πρακτικές και μεθόδους διοίκησης και να ανακαλύψει νέες δυναμικές του εαυτού του. Το  coaching μπορεί να τον βοηθήσει στον εντοπισμό παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του ηγέτη και στην αξιοποίηση των δυνάμεων της προσωπικότητας του επιχειρηματία. Επίσης, στην καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και στην διαμόρφωση ενός προσωπικού μοντέλου. Τέλος, τον προσανατολίζει προς την εστιασμένη αλλαγή συμπεριφορών που αναστέλλουν την επιτυχία και τον βοηθά να αναπτύξει αυτοπειθαρχία στην αλλαγή.

Εναρμόνιση επιχείρησης

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της αλλαγής είναι να εναρμονιστούν όλα τα μέλη της επιχείρησης στις νέες δομές και αξίες της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι έχουν μάθει να δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και όποια αλλαγή φέρνει αναστάτωση. Έτσι είναι απαραίτητο να αλλάξουν και οι ίδιοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Coaching, καθώς αυτό εξασφαλίζει ενίσχυση της συστημικής επίγνωσης της επιχείρησης, διαχείριση ρόλων, ανθρώπων και προσδοκιών και εστίαση στην δράση, την επίτευξη στόχων και την αλλαγή. Επίσης βοηθάει στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και στην αποσαφήνιση ρόλων κατά τον καταμερισμό εργασιών, εφόσον πρόκειται για ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, επομένως, όπως θα διαπιστώσατε διαβάζοντας το άρθρο, το coaching ξεκάθαρα μπορεί να φανεί χρήσιμο στο κεφάλαιο εργασία, όποια κι αν είναι η θέση του εργαζόμενου.

Διάβασε ακόμα:

Αυτός Είναι Ο Τύπος Εργαζομένου Που Όλοι Οι Εργοδότες Αναζητούν

10 Τρόποι Για Να Βελτιώσεις Την Κουλτούρα Μιας Εταιρείας

Author(s)

  • Χρήστος Γιαννίκος

    Business Consultant & Coach

    Ο Χρήστος Γιαννίκος είναι Business Consultant & Coach. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο American College of Greece, με μεταπτυχιακές σπουδές MBA στο Kingston University. Εκτός από τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχει παρακολουθήσει - Inspiring leadership through emotional intelligence (Case Western Reserve University), Networked life (University of Pennsylvania), βρίσκεται στην διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος πιστοποίησης του ως Coach από τον EMCC & AC. Έχει πολυετή εμπειρία στις επιχειρήσεις αφού εργάζεται από 1994 σπουδάζοντας παράλληλα. Έχει διατελέσει ιδιοκτήτης επιχείρησης από το 2000 και από το 2015 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Δ/ντη ανώνυμης  εταιρείας. Από το 2016 ξεκίνησε να εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας διάφορα project, όπως αναδιοργάνωση εταιρειών, στρατηγικό σχεδιασμό, οργάνωση πωλήσεων και την διοίκηση αλλαγών. Αυτή τη στιγμή είναι Managing Partner στην εταιρεία ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ. Έχει σχεδιάσει υπηρεσίες μέσω της μεθοδολογίας Coaching οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και ανθρώπων. Στόχος του είναι η ολιστική ανάπτυξη ανθρώπων και επιχειρήσεων μέσω οργανωμένης και επιστημονικής μεθοδολογίας με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων και των οργανισμών.