Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς να ξεκαθαρίσεις την εταιρική σου ταυτότητα.
-Τους τρόπους να αναλύσεις τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της εταιρείας.


Απαιτούμενα βήματα

1. Κατανοείστε την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης

Ξεκινήστε με την αξιολόγηση της τρέχουσας θέσης της επιχείρησης σας. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση της πρόσφατης απόδοσης και της θέσης σας στην αγορά. Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε, περιλαμβάνουν:

 1. Ποιο είναι το όραμά σας και πόσο είσαστε σε θέση να το υλοποιήσετε;
 2. Πώς αποδίδει η επιχείρηση;
 3. Τι πάει καλά και τι όχι;
 4. Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς σας;
 5. Πού βρίσκεστε σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας;
 6. Πώς σας βλέπουν οι πελάτες σας;
 7. Βρίσκεστε σε ανοδική ή καθοδική πορεία;

Προσπαθήστε να σχηματίσετε μια ισορροπημένη άποψη και όχι μόνο τη «ρόδινη» πλευρά. Μην κάνετε μόνο υποθέσεις – αναζητήστε στοιχεία έτσι ώστε οι αποφάσεις και τα μελλοντικά σχέδια να βασίζονται στην πραγματικότητα.

2. Αναρωτηθείτε πώς φτάσατε εδώ μέχρι εδώ

Με βάση την ανάλυση της τρέχουσας θέσης, διερευνήστε τους λόγους πίσω από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Ήταν αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων ή ήταν αποτέλεσμα των εσωτερικών δυνατοτήτων ή αδυναμιών της επιχείρησης; Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε, περιλαμβάνουν:

 1. Τι κάνατε σωστά (ή λάθος);
 2. Εκμεταλλευτήκατε σωστά τις χρονικές συγκυρίες;
 3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του καλού σχεδιασμού, κακού σχεδιασμού ή καθόλου σχεδιασμού;

3. Να είστε ξεκάθαροι ως προς την εταιρική σας ταυτότητα (αποστολή, όραμα και αξίες)

Επανεξετάστε τυχόν υπάρχουσες δηλώσεις της επιχειρηματικής σας αποστολής – τον σκοπό της ύπαρξής σας, το όραμά σας – τι επιδιώκει να πετύχετε και τις αξίες σας – τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να ασκήσετε την επιχειρηματικότητα. Είναι ακόμη έγκυρα;

Κάποια ερωτήματα που μπορεί να σας βοηθήσουν:

 • Τι είδους επιχείρηση είσαστε;
 • Που πρέπει να εστιάσετε βάσει του οράματος σας;
 • Ποιες είναι οι αξίες σας; Τις ακολουθείτε;
 • Ποια είναι τα δυνατά (αδύνατα) σημεία των ανθρώπων σας;
 • Ποιο είναι το μοντέλο ηγεσίας σας;
 • Σε ποιο βαθμό βρίσκεται το ηθικό των εργαζομένων σας;

4. Αναλύστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας όπως και το περιβάλλον που δραστηριοποιείστε

Κάποια εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ανάλυσή σας:

 • Ανάλυση SWOT
 • Ανάλυση PEST
 • Ανάλυση των 5 δυνάμεων κατά Porter

5. Βρείτε και αξιολογήστε τις στρατηγικές σας επιλογές

Η σαφής κατανόηση της υφιστάμενης θέσης της επιχείρησής σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πιο υποσχόμενες στρατηγικές επιλογές. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν:

 • Πως μπορείτε να βελτιώσετε τις επιδόσεις της επιχείρησης;
 • Ποιες αλλαγές απαιτούνται;
 • Είναι εφικτή η επέκτασή σας σε νέες αγορές;
 • Σε ποιους τομείς της αγοράς σας πρέπει να εστιάσετε;
 • Τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρετε μπορούν να βελτιωθούν;
 • Μήπως πρέπει να εισάγετε νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά;
 • Πως μπορείτε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό;
 • Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει η επιχείρηση να σταματήσει να πράττει;

Όταν αξιολογείτε τις στρατηγικές σας επιλογές, αναρωτηθείτε τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι επιτυχής η επιλογή σας. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να αναλύσετε κάποια σενάρια με γνώμονα πάντοτε ότι το μέλλον δεν είναι ποτέ σίγουρο.

Για κάθε επιλογή, ορίστε την επένδυση και τους απαιτούμενους πόρους όπως:

 • Τις ανθρώπινες δεξιότητες που θα χρειαστείτε.
 • Τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που θα χρειαστείτε.
 • Την παραγωγική δυναμικότητα.
 • Το ύψος των κεφαλαίων.
 • Το χρόνο ολοκλήρωσης.

6. Ορίστε τους στόχους σας

Από την στιγμή που έχετε επιλέξει την στρατηγική σας, αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε μετρήσιμους στόχους, όπως:

 • Κερδοφορία και βαθμός απόδοσης της επένδυσης.
 • Μερίδιο αγοράς.
 • Ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Συνεισφορά εργαζομένων.
 • Παρακολούθηση διαδικασιών.

7. Επικοινωνήστε την στρατηγική σας

Επικοινωνήστε τις λεπτομέρειες της επιλογής σας σε ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτό θα περιλαμβάνει την σαφή τεκμηρίωση στρατηγικών αποφάσεων και προσαρμογών κατά τη λήψη τους. Όλοι οι εργαζόμενοι, και ειδικά οι μάνατζερς, πρέπει να γνωρίζουν πλήρως την στρατηγική και να κατανοήσουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Η ευρεία διαβούλευση και η ανατροφοδότηση θα βοηθήσουν στη δέσμευση και θα διευκολύνουν επίσης τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

8. Υλοποιήστε την στρατηγική σας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι ένα πράγμα είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής, και ένα άλλο η εφαρμογή της. Εκτός και αν οι πρακτικές επιπτώσεις δεν έχουν επεξεργαστεί και υλοποιηθεί, η στρατηγική δεν θα είναι παρά μια δήλωση ελπίδας και προσδοκίας για το μέλλον. Ένας σαφής οδικός χάρτης πρέπει να περιγράφεται με χρονοδιαγράμματα και ορόσημα. Εάν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι, όλοι στην επιχείρηση θα πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του τι πρέπει να γίνει, πότε και από ποιον. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις της στρατηγικής για επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδια, σχέδια μάρκετινγκ, οικονομικά σχέδια και προϋπολογισμούς και τα βήματα που πρέπει να παρθούν.

9. Αξιολογείστε την πρόοδο σας

Στην τελική η στρατηγική δράση είναι ένας συνδυασμός προϊόντων και υπηρεσιών, εργαζομένων, πελατών και τεχνολογιών που παράγουν αποτελέσματα. Μία σταθερά είναι η ανάγκη να παραμείνουμε κοντά στην αγορά – η συνεχής μέτρηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους, η συνεχής αξιολόγηση της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή οι ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και η συνεχής προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες για να επωφεληθούμε από τις νέες τεχνολογίες και τις νέες ευκαιρίες καθώς αυτές εμφανίζονται.

Τελευταία λόγια

Οι υπεύθυνοι εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει:

 • Να κατανοούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης.
 • Να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών και να μην βασίζονται σε υποθέσεις

Αρχική δημοσίευση από τον Παύλο Πόλι στο epixeiro.gr.

Διάβασε ακόμα:

Αυτές είναι οι κορυφαίες επαγγελματικές δεξιότητες του αύριο-Πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να τις αποκτήσουμε

Έρευνα: Η πανδημία ανέτρεψε τις προτεραιότητες των εργαζομένων

Author(s)

 • epixeiro.gr

  Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

  Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.