Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ότι οι γυναίκες τείνουν να ηγούνται καλύτερα μιας πολυπολιτισμικής ομάδας.
-Πώς να αυξήσεις την ισότητα των φύλων στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα;


Όσο οι οργανισμοί καλούνται να ανταπεξέλθουν σε περισσότερες και πιο πολύπλοκες προκλήσεις, αυξάνεται η ανάγκη για τον εντοπισμό και την ανάδειξη ηγετών με τον κατάλληλο συνδυασμό χαρακτηριστικών. Ωστόσο, παρά την ανάγκη για νέους ικανούς ηγέτες φαίνεται πως οι γυναίκες, που αποτελούν περίπου το 50% του ανθρώπινου δυναμικού, δεν έχουν ισάξια εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις σε σχέση με τους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της McKinsey & Company, το 2020 των 47% των εργαζομένων σε entry level θέσεις ήταν γυναίκες, αλλά το αντίστοιχο ποσοστό στο επίπεδο C-Suite μειωνόταν σε 21%.

Αποτελέσματα έρευνας SHL για την επιτυχία ενός ηγέτη

Η βραβευμένη έρευνα της SHL σε 9.000 ηγέτες και 85 οργανισμούς ανέδειξε τις 27 προκλήσεις που είναι καθοριστικές για την επιτυχία ενός ηγέτη. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να είναι αποτελεσματικότερες από τους άνδρες στις 21 από τις 27 προκλήσεις. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τις μεγάλες διαφορές που αποτυπώνονται σε 4 προκλήσεις: Leading geographically dispersed teams, Transforming a high conflict culture, Delivering under high uncertainty, Delivering high profit margins και Operating with high resource constraints.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι γυναίκες τείνουν να ηγούνται καλύτερα μιας πολυπολιτισμικής ομάδας, ενώ σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας, όπως για παράδειγμα μία πανδημία, παρέχουν υψηλά περιθώρια κέρδους για τον οργανισμό. Οι γυναίκες ηγέτιδες είναι ιδιαίτερα ικανές στο να μεταμορφώνουν μία υψηλά συγκρουσιακή κουλτούρα σε μία κερδοφόρα συνθήκη παρά τους περιορισμένους πόρους που τους παρέχονται.

SHL Talent mobility research findings 2020
SHL Talent mobility research findings 2020

Παρά τα δεδομένα αυτά, φαίνεται να μην δίνονται ίσες ευκαιρίες για ανέλιξη στις γυναίκες. Ως αποτέλεσμα, εκτός από τον προφανή κοινωνικό αντίκτυπο, οι οργανισμοί χάνουν το 50% των μελλοντικών ηγετών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα The gender pay gap situation in the EU της European Commission, οι γυναίκες στην Ε.Ε. αμείβονται κατά μέσω όρο 14,1% λιγότερο ανά ώρα σε σχέση με τους άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 7,9% και για την Κύπρο 10,1%.

Πώς να αυξήσετε την ισότητα των φύλων στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα;

Αν και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν αρκετά συχνά αντικειμενικά δεδομένα στις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού χαμηλότερων και μεσαίων επιπέδων (π.χ. graduates), στις διαδικασίες προαγωγών ή προσλήψεων σε ανώτερα επίπεδα οι αποφάσεις συχνά βασίζονται σε υποκειμενικές απόψεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το στέλεχος. Η έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων και δεδομένων επιτρέπει την εισχώρηση προκαταλήψεων και διακρίσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων στις διαδικασίες κάλυψης ανώτερων θέσεων, μεταξύ άλλων, θα διπλασιάσει τις πιθανότητες εύρεσης του κατάλληλου ηγέτη. Για να επιτευχθεί αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να αναθεωρήσουν κάποιες παγιωμένες τακτικές επιλογής και προαγωγής ηγετικών στελεχών, εξαλείφοντας τα υποκειμενικά κριτήρια. Η χρήση επιστημονικά αποδεδειγμένων αντικειμενικών μεθοδολογιών θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ηγετών που θα οδηγήσουν με επιτυχία τον οργανισμό στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. 

Αρχική δημοσίευση στο blog της Evalion – SHL.

Διάβασε ακόμα:

Ψυχομετρικά τεστ: Το κλειδί στην αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού

Πώς να ενισχύσετε τη Διαφορετικότητα (Diversity) στην επιλογή προσωπικού

Author(s)

  • Evalion - SHL

    Η επιστήμη πίσω από τις αποφάσεις επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού

    Στην Evalion-SHL Greece & Cyprus, συνδυάζουμε την επιστήμη της εργασιακής ψυχολογίας και το data science με στόχο να υποστηρίξουμε τoυς οργανισμούς να αναπτυχθούν μέσα από το δυναμικό των ανθρώπων τους. Οι έμπειροι εργασιακοί ψυχολόγοι/ σύμβουλοι μας, σε συνδυασμό με τις επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες που διαθέτουμε, είναι σε θέση να υποστηρίξουν οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, να προσελκύσει, αξιολογήσει και αναπτύξει το πιο σημαντικό του πλεονέκτημα- τους ανθρώπους του. Από το 1991, υποστηρίζουμε τις αποφάσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό με το εκτενέστερο portfolio υπηρεσιών και οι λύσεων που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, πρωτοποριακές, προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, ενσωματώνουν την οπτική του πελάτη και χτίζουν εμπιστοσύνη.