Όπως σε κάθε κρίση, έτσι και σε αυτή, η διοίκηση των ανθρώπων αποτελεί έναν βασικό μέλημα των επιχειρήσεων και τα στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καλούνται να παίξουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους. Για να βρουν τρόπους ελέγχου ή/και μείωσης του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και, ταυτόχρονα, για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης.  

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε και πάλι τη τεράστια σημασία του ρόλου των Human Resources Managers τόσο για την εξεύρεση και εφαρμογή τρόπων περιορισμού της διασποράς του ιού και της διασφάλισης του επιπέδου ασφάλειας των εργαζομένων, όσο και για την προετοιμασία της επιχείρησης για την επόμενη μέρα. Μια μέρα, που είναι η αρχή μιας νέας εποχής, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα διαμορφωθεί και της οποίας τα κύρια συστατικά είναι σε φάση διάπλασης.

Από την Πανελλαδική ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε η Thrive Global μέσω της εταιρείας Focus Bari στα τέλη Απριλίου, προκύπτει ότι:

  • 6/10 εργαζόμενους θέλουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους εργοδότες.
  • Το 65% των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε ο εργοδότης να τους υποστήριζε περισσότερο στη διαχείριση του άγχους.
  • 1 στους 3 δηλώνει ότι θα επιθυμούσε ο εργοδότης του να προσπαθούσε να το βοηθήσει να είναι περισσότερο ανθεκτικός.
  • 1 στους 3 δηλώνει ότι θα ήθελε ο εργοδότης του να το βοηθούσε να νιώθει πιο δυνατός  όταν αντιμετωπίζει συνθήκες δημόσιας υγείας.
  • Το 55% αισθάνεται ότι τα ηγετικά στελέχη δεν αποτελούν πρότυπο υγιούς συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά στην έξαρση του κορονοϊού.
  • Πάνω από το 90% πιστεύει ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα από την εργασία εξ αποστάσεως. 

Στις ιδιαίτερα δύσκολες και πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σήμερα αυτό που έχει αναδειχθεί με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της έρευνας, είναι η ανάγκη αναβάθμισης του ανθρωποκεντρικού ρόλου των επιχειρήσεων. 

Η μέριμνα της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων συνολικά, θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της διοίκησης των εταιρειών. 

Πέρα από τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, η προάσπιση της ψυχικής ισορροπίας των εργαζομένων μέσω της μείωσης του στρες, η υιοθέτηση πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη σωματική τους ευεξία, η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας με επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτελεί πλέον την κύρια υπευθυνότητα των διοικητών του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η προσαρμογή του οράματος και του σκοπού της επιχείρησης στις νέες συνθήκες θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης της πανδημίας αλλά και, ακόμη περισσότερο, στη χάραξη των στρατηγικών εκείνων που θα συμβάλλουν στην επιβίωση και μακροημέρευση των εταιρειών.

Διάβασε ακόμα:

Η μεγάλη έρευνα της Thrive Global Greece για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των Ελλήνων

Εργασία εξ αποστάσεως: Συμβουλές από ειδικούς του UC Davis