To coaching είναι η κατάλληλη υποστήριξη για τις αλλαγές που θέλουμε ή υποχρεούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη;

Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η διαρκής πίεση να τα καταφέρουμε και να επιτύχουμε, μας προκαλεί όλο και μεγαλύτερο άγχος. Στο εργασιακό περιβάλλον οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο νιώθουν εξαντλημένοι από το έντονο στρες. 

Οι έρευνες που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, καταδεικνύουν ότι το κόστος της μη επένδυσης στην ευημερία των εργαζόμενων είναι πολύ μεγαλύτερο σε μια επιχείρηση, από αυτό που αρχικά φαντάζονται οι ηγέτες ενός Οργανισμού. Για παράδειγμα, μια μελέτη από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), έδειξε ότι περισσότερο από το 50% των χαμένων εργάσιμων ημερών οφείλεται στο έντονο εργασιακό στρες. 

Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται χαρούμενοι και παρακινημένοι, όχι εξαντλημένοι. Και όταν νιώθουν χαρούμενοι και παρακινημένοι, τότε είναι πιο πολύ δεσμευμένοι στην επιχείρηση που εργάζονται και αποδίδουν καλύτερα. Οι χρόνιες έρευνες αποτυπώνουν σημαντικά ευρήματα αναφορικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα κάνουν το έξτρα μίλι όταν η επιχείρηση επενδύει σε αυτούς.

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και το υπερβολικό, μη δημιουργικό και σε υψηλά επίπεδα άγχος, επιδεινώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο να εστιάζουν σε προγράμματα ευημερίας των εργαζόμενων. 

Τι είναι το leadership coaching και πώς μπορεί να αφομοιώσει τις αρνητικές συνέπειες των όσων αναφέρατε;

Gilles: To leadership coaching είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο μπορεί να ωφελήσει στην ευημερία του ατόμου που λαμβάνει coaching, την ευημερία των μελών της ομάδας του και κατά επέκταση το σύνολο του οργανισμού.

Το leadership coaching ως παρέμβαση συνεισφέρει στη συνειδητή ανάπτυξη των ταλέντων και στην καλλιέργεια των ηγετικών ικανοτήτων των ατόμων με απώτερο στόχο την άμεση επίδραση στην απόδοση και στην επίτευξη των στόχων.  Υποστηρίζει τον ηγέτη στην εταιρεία να είναι πιο συνειδητός σε ό,τι κάνει, πιο στρατηγικός, πιο αποτελεσματικός. Όταν το άτομο επιτυγχάνει τους στόχους του, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους προσωπικούς τους πόρους και την ενέργειά του, τόσο τη δική του όσο και της ομάδας του, διατηρεί υψηλά ενεργειακά επίπεδα, βιώνει ευημερία και αναπτύσσει την κουλτούρα αυτή της ευημερίας μέσα στον οργανισμό, αφού έχει εμπεδώσει προσωπικά τα πολλαπλά οφέλη. 

Κάθε άτομο διαχειρίζεται το δικό του οικοσύστημα (η ζωή του ατόμου είναι ένα οικοσύστημα), και συγχρόνως συμβάλλει στη διαχείριση του οικοσυστήματος της ομάδας και του οργανισμού. Η αποτελεσματική διαχείριση και ισορροπία στο σύστημα του ατόμου συντελεί στην ευημερία του και κατά επέκταση με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στην ευημερία της ομάδας και του οργανισμού.

Οι έρευνες αποδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη του coaching στο χώρο εργασίας τόσο στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, όσο και στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευημερίας. Το άτομο που λαμβάνει coaching έχει διπλάσιες πιθανότητες να παραμείνει στην εταιρεία που εργάζεται και βέβαια αποδίδει καλύτερα.

Ποια είναι τα σημεία -«κλειδιά» που μπορούν να υποστηρίξουν το άτομο σε όλες τις βαθμίδες σε έναν οργανισμό και πώς επιτυγχάνεται αυτό; Πώς βοηθάει το coaching τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, να αξιοποιήσουν το μέγιστο δυναμικό τους και πώς όλο αυτό συμβάλλει στην ευημερία;

Νίκη Κουλούρη: Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ζητάμε από τον ηγέτη να αποδώσει τα μέγιστα, και συγχρόνως γνωρίζουμε πως για να αποδώσει στο maximum, είναι απαραίτητο να φροντίσει και την προσωπική ευημερία του, για να διατηρήσει την απόδοσή του σε υψηλά επίπεδα. 

Το Harvard Business Review αναφέρεται σε άρθρο του το 2017, σε μια δεκαετή μελέτη στην οποία διαπιστώθηκε πως το 61% των στελεχών αισθάνονται απροετοίμαστοι αναφορικά με τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μετά τον διορισμό τους σε ανώτερο ηγετικό ρόλο. 

Αυτό, δημιουργεί στο άτομο ακόμα περισσότερο στρες για το πως θα ανταποκριθεί στο ρόλο του. 

Τι είδους βοήθεια μπορεί να λάβει ο ηγέτης για να μην συμβεί αυτό; Ποια είναι τελικά τα οφέλη του coaching για τον ηγέτη;

Gilles: Το άτομο λαμβάνοντας coaching, μειώνει τις ταχύτητες, αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού του και της αξίας του, βιώνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, παρατηρεί τα αποτελέσματα των λόγων και πράξεών του στο χώρο εργασίας, αντιλαμβάνεται τις επιλογές που έχει για να δράσει μέσα στην καθημερινότητά του και αναλαμβάνει την ευθύνη για τον αντίκτυπο των πράξεών του. Χαράσσει πλάνο δράσης με οδηγό τους πόρους του (δυνατά σημεία, κλπ), αναστοχάζεται με τη βοήθεια του coach τι λειτουργεί και τι όχι, κάνει επαναπροσδιορισμό όπου χρειάζεται και τελικά γιορτάζει τις νίκες του.

Μέσα από τις coaching συναντήσεις το άτομο καλλιεργεί την ενσυνειδητότητα και την αυτοεπίγνωσή του. Συνδέεται με τα δυνατά του σημεία, κατανοεί τα κίνητρά του για αυτά που κάνει ή δεν κάνει, το σύστημα αξιών και πεποιθήσεών του. Η αυτοεπίγνωση είναι βασική δεξιότητα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αναπτύσσοντας την αυτοεπίγνωση, το άτομο διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τον εαυτό του (δεξιότητας της αυτοδιαχείρισης) και αναπτύσσει και υιοθετεί μια νοοτροπία συνεχούς ανάπτυξης (growth mindset). Παράλληλα αναπτύσσει ανθεκτικότητα με αποτέλεσμα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το stress που βιώνει, είναι συνειδητός στη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων του και είναι σε θέση να είναι συνειδητός ηγέτης.

Πώς βλέπουμε τα πράγματα μετά τη λήξη των coaching συναντήσεων;

Νίκη Κουλούρη: Σίγουρα πιο καθαρά, με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Το coaching συνεισφέρει στη νοητική και συνειδησιακή διαύγεια καθώς πλέον μπορούμε να δούμε κάθε κατάσταση από  διαφορετικό πρίσμα και φίλτρο, παραμερίζοντας τις προσωπικές μας υποθέσεις. (Ας το ονομάσουμε:  η διαφορετική  ματιά). Όταν μέσα στην καθημερινότητα κατακλυζόμαστε από άγχος, φόβους, περιοριστικές πεποιθήσεις, το μυαλό μας βρίσκεται στην ομίχλη. Θολώνει η κρίση μας και δυσκολευόμαστε να λάβουμε πιο ορθές αποφάσεις για εμάς και την ομάδα μας. 

Η ευκρινής και πολυπαραμετρική καθαρή οπτική με διαφορετική ματιά, είναι δύο εξαιρετικές ικανότητες τις οποίες μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Η ζωτικότητα που αποκτάμε από τη νοητική διαύγεια και τη διαφορετική ματιά, ενισχύει την εστίαση και τη δέσμευσή μας. Σε μια εποχή έντονου θορύβου και απόσπασης, η διαύγεια και η διαφορετική ματιά, συνεισφέρει στην εξαιρετική λήψη αποφάσεων, στη ροή και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα την καινοτομία, την ικανοποίηση και στη χαρά.

Σε ποιο βαθμό το coaching μπορεί να ενισχύσει τη διαπροσωπική επικοινωνία, να συμβάλει στην εμβάθυνση των σχέσεων, να συνεισφέρει στη μείωση των συγκρούσεων;

Gilles: Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ – αλλά και πολλές άλλες έρευνες συγκλίνουν σε αυτό – οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναφέρουν ως μεγάλες προκλήσεις τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις συγκρούσεις. 

Ο ηγέτης αλληλοεπιδρά καθημερινά με άλλους ανθρώπους, με τα μέλη της ομάδας του, συναδέλφους, πελάτες. 

Το coaching συνεισφέρει στο να αναπτύξει υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και να βελτιώσει τις κοινωνικές του δεξιότητες. 

Η ποιότητα της επικοινωνίας μας είναι ο συνδετικός κρίκος για τις σχέσεις μας και καθορίζει την πορεία των αποτελεσμάτων τόσο της ομάδας, όσο και του οργανισμού. Ο ηγέτης ο οποίος εργάζεται με τον εαυτό του, μέσα από ένα πρόγραμμα coaching, έχοντας αυτοεπίγνωση και σαφήνεια, μαθαίνει να εντοπίζει τα δικά του δυνατά σημεία αλλά και της ομάδας του, και να χτίζει πάνω σε αυτά. Περιορίζει τις υποθέσεις που κάνει και επικοινωνεί με τρόπο που συνεισφέρει στην ομάδα στο να δημιουργούνται insights. Η εμπιστοσύνη και η ψυχολογική ασφάλεια που δημιουργείται μέσα στην ομάδα, δημιουργούν θετικές αλληλεπιδράσεις, επιτρέπουν την εμβάθυνση των σχέσεων και συνεισφέρουν στη μείωση των συγκρούσεων καθώς όλοι και όλες νιώθουν πως συμπεριλαμβάνονται και συνιστούν μέρος του όλου.

Συνεπώς είναι θετικό για όλους να αλληλεπιδρούμε και να διαχειριζόμαστε το άγχος μας.

Νίκη Κουλούρη: Ακριβώς! Όταν το άτομο δρα και αλληλεπιδρά με τους άλλους, όντας σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά το στρες που βιώνει, ενισχύεται η ευημερία του, επηρεάζει θετικά την ομάδα του και κατά συνέπεια όλο τον οργανισμό.

Ο Gilles Gambade είναι ένας έμπειρος, πολιτισμικός Business Mentor και Executive Coach. Ζει στην Ελλάδα, και εργάζεται κυρίως στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Αφρική. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει εργαστεί σε διεθνές επίπεδο με πάνω από 30 ομάδες ηγεσίας και με περισσότερα από 350 κορυφαία στελέχη, CEO’s και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Είναι ο ιδρυτής και ο διευθυντής σπουδών της πιστοποιημένης σχολής από τον EMCC Global TopTeam World. Επιπλέον, είναι αξιολογητής για τις πιστοποιήσεις σε ατομικό επίπεδο από τον EMMC Global. Έχει διατελέσει πρόεδρος στο σύνδεσμο EMCC Greece, και σήμερα είναι ο γενικός γραμματέας.
Η Niki Anandi Koulouri είναι σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Coach. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην Εκπαίδευση και την Προσωπική / Επαγγελματική Ανάπτυξη και πάνω από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε ρόλους διευθύντριας, ιδιοκτήτριας επιχείρησης και σύμβουλος. Εργάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μέρος της ομάδας εκπαίδευσης της σχολής Coaching TopTeam World. Είναι μέλος του EMCC Greeceκαι EMCC Cyprus, όπου και προσφέρει εθελοντική εργασία.

Author(s)

  • Η συντακτική ομάδα του Thrive Greece αποτελείται από δημοσιογράφους και επιστημονικούς συνεργάτες από τον χώρο της υγείας και της ευεξίας, της αποδοτικότητας, της ψυχολογίας, της αυτοβελτίωσης, της διατροφής και του fitness.